Avlastning og støtte

Hvem kan motta tjenesten:

Tjenestene for avlastning er rettet mot omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Både omsorgsyter og omsorgsmottaker kan søke om tjenesten.

  • Privat avlastning for barn/unge med utviklingshemming 0-18
  • Avlastning for barn/unge i egen avdeling (Bårliskogen avlastningssenter)
  • Avlastning i sykehjem

Støttekontakt er en tjeneste som tilbyr blant annet sosialt samvær og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter.

Søknadsskjema

For å søke om avlastning bruker du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Dette skjemaet finnes i elektronisk versjon (krever innlogging med bankID eller Buypass) og i papirversjon som kan skrives ut. Du kan også få papirskjemaet ved å møte opp på rådhuset eller hos samhandling og forvaltning på Lørenskog hus.

Spørsmål og informasjon

Spørsmål eller ønske om informasjon fra Helse og omsorg kan sendes til:

Samhandling og forvaltning

Postadresse:
Helse og omsorg
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no