Personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse er alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukerstyrt personlig assistent vil si at brukeren selv fungerer som arbeidsleder for assistenten.
 

Søknadsskjema

For å søke om brukerstyrt personlig assistent bruker du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Dette skjemaet finnes i elektronisk versjon (krever innlogging med bankID eller Buypass) og i papirversjon som kan skrives ut. Du kan også få papirskjemaet ved å møte opp på rådhuset eller hos samhandling og forvaltning på Lørenskog hus.

Spørsmål og informasjon

Spørsmål om brukerstyrt personlig assistent eller ønske om informasjon fra Helse og omsorg kan sendes til:

Samhandling og forvaltning

Postadresse:
Helse og omsorg
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse :
NAV bygget,
Skårersletta 61,
1473 Lørenskog

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no