Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan brukes til å tilkalle hjelp i spesielle nødsituasjoner der telefon ikke kan brukes eller ikke gir tilstrekkelig sikkerhet. Apparatet er på størrelse med et lommeur. Det er to typer alarmer som en kan velge mellom: som et armbåndsur eller som et halskjede.

Kriterier for tildeling
• personer som på grunn av sykdom eller andre forhold har behov for å tilkalle hjelp dersom akutt sykdom eller annen akuttsituasjon oppstår
• personer som opplever utrygghet i hjemmesituasjonen, og hvor alarmtilknytning kan virke trygghetsskapende og sykdomsforebyggende 
• flerpersonshusholdninger hvor forløpet i det akutte sykdomstilfellet hindrer andre familiemedlemmer i å tilkalle hjelp over telefon
• falltendens og svimmelhet som gjør at en ikke klarer å komme seg opp på egenhånd etter fall.

Trygghetsalarmtjenesten utføres for Lørenskog kommune av firmaet DORO, Trygghetsssentralen As.

Egenbetaling
Det er ingen etableringskostnad for trygghetsalarm, men en egenbetaling på kr 1236,- per år for brukere med netto inntekt for husstanden under 2G. Øvrige brukere betaler kr 4584,- per år. 
Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt.

Søknadsskjema

For å søke om trygghetsalarm bruker du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Dette skjemaet finnes i elektronisk versjon (krever innlogging med bankID eller Buypass) og i papirversjon som kan skrives ut. Du kan også få papirskjemaet ved å møte opp på rådhuset eller hos samhandling og forvaltning på Lørenskog hus.

Hvis trygghetsalarm blir innvilget må også et skjema fra Doro Care Trygghetssentralen fylles ut og sendes inn. Dette skjemaet får du tilsendt i posten. Det kan ikke fylles ut før trygghetsalarm er innvilget.

Spørsmål og informasjon

Spørsmål om trygghetsalarm eller ønske om informasjon fra Helse og omsorg kan sendes til:

Samhandling og forvaltning

Postadresse:
Helse og omsorg
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse :
Skårersletta 61, 7. etg.
NAV-bygget
1473 Lørenskog

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no