Botilbud

Lørenskog kommune har ansvar for flere typer bottilbud, alt etter hvilke behov brukerene har.

Det er Bo- og omsorgstjenesten som er ansvarlig tjenesteenhet for botilbud.

Ansvarlig for tjenesten er Rabie Senhaje
Virksomhetsleder bo- og omsorgstjenesten
Tlf : 922 50 505
E-post: rabsen@lorenskog.kommune.no