Brukerbetaling, takster og gebyrer helse-, omsorgs- og mestringssektoren 2019

 

Grunnlag for beregning

2019

Korttidsopphold i institusjon, per døgn

Satsene er justert i tråd med Stortingets vedtak.

165

Dag- eller nattopphold i institusjon

Satsene er justert i tråd med Stortingets vedtak.

85

Langtidsopphold i institusjon

Vederlagsforskriftens maksimal­satser.

 

Opphold ved dagsenter

Per dag uten transport

Månedlig maksimalpris

 

 

Per dag med transport

Månedlig maksimalpris

 

Ektefeller halv sats

134

2 010

 

 

170

2 550

 

Leie av hybelleilighet ved Rolvsrudhjemmet

Per døgn for leie av hybel,

Per døgn for alle måltider

166

134

Leie av hybelleilighet ved Dovre (blokk).

Per døgn for leie av hybel

166

Trygghetsalarm

 

Brukere med netto inntekt for husstanden under 2 G:

Per måned / per år

 

Øvrige brukere:

Per måned / per år

 

 

 

103 / 1236

 

 

382 / 4584

Levering/utkjøring av mat

Brukere med netto inntekt for husstanden under 2 G:

Per måltid levert

 

Øvrige brukere:

Per måltid levert

 

 

 

92

 

 

117

 

Billettpriser ved basseng Rolvsrudhjemmet

Voksen:

Honnør:

Barn:

64

50

40

Egenbetaling for hjemmehjelp/praktisk bistand

Grunnlag for beregning

2019

1 G (Grunnbeløp): per 1.5.2018: 96 883 kr

 

Timepris

Inntekt 0 – 2 G

                  50

Maksimalpris per måned

Inntekt 0 – 2 G

200

Timepris

Inntekt 2 – 3 G

                181

Maksimalpris per måned

Inntekt 2 – 3 G

             1 267

Timepris

Inntekt 3 – 4 G

                249

Maksimalpris per måned

Inntekt 3 – 4 G

             1 743

Timepris

Inntekt over 4 G

                315

Maksimalpris per måned

Inntekt over 4 G

             2 205