Bo- og omsorgstjenesten

Bo- og omsorgstjenesten gir tjenester til mennesker med utviklingshemming og andre med lignende bistandsbehov. Tjenestene ytes i personens hjem, som kan være samlokalisert med andre leiligheter, eller i enkeltstående hus/leiligheter i kommunen.

Virksomheten består også av to dag- og aktivitetssentre, og et avlastningssenter for barn og unge.

Virksomhetsleder

Rabie Senhaje
Tlf: 922 50 505
Epost: rabsen@lorenskog.kommune.no

Avdelingene

Klikk for stort bildeVirksomheten består av 13 avdelinger og en stab:

Bårliskogen Aktivitetssenter (BAS)

Bårlibråten 11

Bårliskogen Avlastningssenter

Bårliskogen Nord

Bårliskogen Syd 1

Bårliskogen Syd 2

Hagasvingen 15

Kløverveien 2

Kløverveien 8

Rolvsrud Aktivitetssenter (RAS)

Rugdeveien B

Rugdeveien 27 

Skogblomstveien 76

Stab

Staben til virksomhetsleder består av èn personalkonsulent og tre rådgivere. Rådgiverne har fokus på systemer, opplæring og veiledning av personell, samt utforming av direkte miljøbehandling.

Spørsmål og informasjon

Spørsmål eller ønske om informasjon fra Helse og omsorg kan sendes til:

Samhandling og forvaltning

Postadresse:
Helse og omsorg
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse :
Skårersletta 61, 7. etg.
Nav-bygget.
1473 Lørenskog

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no