Vallerud bosenter

Vallerud bosenter er et tilbud til bostedsløse rusmiddelavhengige av begge kjønn som har som mål å øke sin livsmestring. Hovedproblematikk er bruk av illegale rusmidler eller rusmiddelavhengige som er underlagt legemiddelassistert rehabilitering.

Klikk for stort bilde

Bosenteret drives av Lørenskog kommune, Helse- og omsorgssektoren. Senteret er døgnbemannet og har 8.5 årsverk fordelt på fem miljøterapeuter, fem miljøarbedere og én leder.

Vallerud bosenteret er faglig underlagt Rus og psykisk helse, som har det overordnede ansvar for oppfølgingen av beboeren.

Vi kan tilby individuelt tilpasset oppfølging med fokus på å høyne bokompetansen/boevnen for på sikt å kunne bo i egen bolig i det ordinære boligmarkedet.

Oppholdstiden er fra tre mnd til ett år, men den blir individuelt tilpasset den enkelte. Oppholdet i senteret skal være så kort som mulig, men så lenge som nødvendig.

Gjennom en bedret livssituasjon vil brukeren bedre kunne nyttegjøre seg det øvrige tjenestetilbudet som et ledd i egen rehabilitering.

Bosenteret åpnet i januar 2005 og holder til i lyse vennlige lokaler på Rasta. Huset har åtte beboerrom beliggende i andre etasje. Beboerrommene er på ca 20 m² og inneholder stue, kjøkkenkrok med kjøleskap og vannkoker, sovealkove og bad. Rommene er møblert. I  første etasje finner man stue, kjøkken og vaskerom. Bosenteret serverer to måltider om dagen, for tiden er dette frokost og middag.

For mer informasjon kontakt Vallerud bosenter på tlf: 468 48 185.

Søknadsskjema finner du her (PDF, 464 kB)