Har du eller kjenner du noen som har utfordringer med å huske?

  • Glemmer nylige hendelser
  • Gjentar historier
  • Er forvirret i forhold til tid og sted
  • Har problemer med å gjenkjenne folk
  • Glemmer innlærte ferdigheter
  • Har fått forsterkede personlighetstrekk
  • Har svekket dømmekraft
  • Har problemer med å klare seg i hverdagen

Ta kontakt med Lørenskog kommunes hukommelsesteam.

Teamet består av:

Kjersti Tiller - hukommelseskoordinator 

Wenche Berg - spesialhjelpepleier

Kristine Kjeldsberg - ergoterapeut 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefontid mandag, onsdag og fredag 9-14

I julehøytiden vil telefonen være være stengt i uke 52 og 53. Vi er på plass igjen mandag 4.januar.

Mobil: 908 99 493

E-post: kti@lorenskog.kommune.no    

I tillegg har vi tett samarbeid med ergoterapitjenesten i kommunen telefon: 67 91 63 45

 

Vår informasjonsbrosjyre

 

I forbindelse med koronapandemien har Lørenskog kommune gjort flere tiltak for å begrense smitte. Det har vært vanskelige prioriteringer  og hukommelsesteamet har vært stoppet i forbindelse med hjemmebesøk. Vi er glade for at vi fra og med 3. august kunne gjenoppta hjemmebesøk i tråd fortsatte smittetiltak kommunen og sentrale hold har pålagt oss.

Pårørendeskole våren 2021 planlegges tidlige januar og vil avholdes februar/mars.

 Klikk for stort bildeØnsker om en god og fredfull jul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttige linker

http://www.nasjonalforeningen.no/

http://www.aldringoghelse.no/

https://nasjonalforeningen.no/tilbud/demenslinjen/