Har du eller kjenner du noen som har utfordringer med å huske?

  • Glemmer nylige hendelser
  • Gjentar historier
  • Er forvirret i forhold til tid og sted
  • Har problemer med å gjenkjenne folk
  • Glemmer innlærte ferdigheter
  • Har fått forsterkede personlighetstrekk
  • Har svekket dømmekraft
  • Har problemer med å klare seg i hverdagen

Ta kontakt med Lørenskog kommunes hukommelsesteam.

Teamet består av:

Kjersti Tiller - hukommelseskoordinator - tlf: 90899493 - mailadresse:  kti@lorenskog.kommune.no   

Wenche Berg - spesialhjelpepleier  - tlf: 90899493 - mailadresse: wenpal@lorenskog.kommune.no

Kristine Kjeldsberg - ergoterapeut- tlf : 90816351 - mailadresse: krkjek@lorenskog.kommune.no 

 Telefontid til Wenche og Kjersti : mandag, onsdag og fredag  9-14 

Telefontid til Kristine tirsdag, onsdag og fredag 9-14.

I tillegg har vi tett samarbeid med ergoterapitjenesten i kommunen telefon: 67 91 63 45

 

Vår informasjonsbrosjyre

 

I forbindelse med koronapandemien har Lørenskog kommune gjort flere tiltak for å begrense smitte. Det har vært vanskelige prioriteringer og noen besøk er helt nødvendig. Hukommelsesteamet har forsøkt og forsøker å møte alle henvendelser som kommer til oss. For å kunne følge de smittevernstiltak vi er pålagt har vi sett på alternative løsninger for gjennomføring som for eksempel utendørs og digitale møter. Mange av våre brukere blir tilbudt systematisk oppfølging per telefon.

Pårørendeskole og samtalegrupper planlegges parallelt med gjeldende smittevernstiltak i Lørenskog kommune og man ser på muligheter for en digital gjennomføring av pårørendeskole innen utgangen av juni 2021. Samtalegrupper håper vi at starter opp rett etter påske.

  

 Klikk for stort bildeVårtegn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttige linker

http://www.nasjonalforeningen.no/

http://www.aldringoghelse.no/

https://nasjonalforeningen.no/tilbud/demenslinjen/