Har du eller kjenner du noen som har utfordringer med å huske?

  • Glemmer nylige hendelser
  • Gjentar historier
  • Er forvirret i forhold til tid og sted
  • Har problemer med å gjenkjenne folk
  • Glemmer innlærte ferdigheter
  • Har fått forsterkede personlighetstrekk
  • Har svekket dømmekraft
  • Har problemer med å klare seg i hverdagen

Ta kontakt med Lørenskog kommunes hukommelsesteam.

Teamet består av:

Kjersti Tiller - hukommelseskoordinator 

Wenche Berg - spesialhjelpepleier

Kristine Kjeldsberg - ergoterapeut 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

Telefontid mandag, onsdag og fredag 9-14

Mobil: 908 99 493

E-post:demens@lorenskog.kommune.no 

I tillegg har vi tett samarbeid med ergoterapitjenesten i kommunen telefon: 67 91 63 45

 

Vår informasjonsbrosjyre

 

I forbindelse med koronapandemien har Lørenskog kommune gjort flere tiltak for å begrense smitte. Det har vært vanskelige prioriteringer  og hukommelsesteamet har vært stoppet i forbindelse med hjemmebesøk. Vi er glade for at vi fra og med 3. august vil kunne gjenoppta hjemmebesøk i tråd fortsatte smittetiltak kommunen og sentrale hold har pålagt oss. Vi har normal telefontid igjen og har i tillegg planlagt pårørendeskole til høsten med oppstart 18.8. Se egen brosjyre med opplysninger om påmelding.

 

Pårørendeskole høsten 2020

 

OBS!! Kurset 31.8.20 med tema vergemål og fremtidsfullmakt er planlagt gjennomført 29.9.20 klokken 18.00 i kommunestyresalen.

Her finner du vår invitasjon til pårørendeskole høsten 2020. (PDF, 292 kB)

Smittevernrutine for gjennomføring av pårørendeskole (PDF, 366 kB)

 

Klikk for stort bildeHøst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukommelsesteamet ønsker dere alle en riktig god høst!

Nyttige linker

http://www.nasjonalforeningen.no/

http://www.aldringoghelse.no/

https://nasjonalforeningen.no/tilbud/demenslinjen/