Har du eller kjenner du noen som har utfordringer med å huske?

  • Glemmer nylige hendelser
  • Gjentar historier
  • Er forvirret i forhold til tid og sted
  • Har problemer med å gjenkjenne folk
  • Glemmer innlærte ferdigheter
  • Har fått forsterkede personlighetstrekk
  • Har svekket dømmekraft
  • Har problemer med å klare seg i hverdagen

Ta kontakt med Lørenskog kommunes hukommelsesteam.

Teamet består av:


Kjersti Tiller - hukommelseskoordinator 

Wenche Berg - spesialhjelpepleier

Kristine Kjeldsberg - ergoterapeut

 

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefontid mandag, onsdag og fredag 10 - 14

Telefon: 67 93 46 89

Mobil: 908 99 493

E-post:demens@lorenskog.kommune.no 

I tillegg har vi tett samarbeid med ergoterapitjenesten i kommunen telefon: 67 91 63 45

 

Vår informasjonsbrosjyre

 

Pårørendeskole og samtalegrupper

Dato for oppstart av pårørendeskole vil bli lagt ut i januar 2020. Programmet vil bli lagt ut via link på denne siden.

Hver 1. onsdag i måneden ønsker vi velkommen til samtalegruppe klokken 17-18 på grupperom 1 innenfor hovedinngangen rett ovenfor dagsenteret. Fra klokken 18-20 vil vi tilby råd/veiledning, foredrag og temakvelder. Dette tilbudet vil være i samarbeid med MØTEPLASSEN ROLVSRUD.

Temakveld som var planlagt 5. februar er dessverre avlyst pga sykdom. Informasjon om ny temakveld kommer. 

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å delta eller du har spørsmål tilknyttet disse kveldene.

 

VELKOMMEN

 

Nyttige linker

http://www.nasjonalforeningen.no/

http://www.aldringoghelse.no/

https://nasjonalforeningen.no/tilbud/demenslinjen/