Har du eller kjenner du noen som har utfordringer med å huske?

  • Glemmer nylige hendelser
  • Gjentar historier
  • Er forvirret i forhold til tid og sted
  • Har problemer med å gjenkjenne folk
  • Glemmer innlærte ferdigheter
  • Har fått forsterkede personlighetstrekk
  • Har svekket dømmekraft 
  • Har problemer med å klare seg i hverdagen

Klikk for stort bilde 

Ta kontakt med Lørenskog kommunes hukommelsesteam.

Teamet består av:

Kjersti Tiller - hukommelseskoordinator - tlf: 90899493 - mailadresse:  kti@lorenskog.kommune.no   

Wenche Berg - spesialhjelpepleier  - tlf: 90899493 - mailadresse: wenpal@lorenskog.kommune.no

Kristine Kjeldsberg - ergoterapeut- tlf : 90816351 - mailadresse: krkjek@lorenskog.kommune.no 

Telefontid til Wenche og Kjersti : mandag 10-14, onsdag 13-15.00 og fredag  9-14 

Telefontid til Kristine tirsdag, onsdag og fredag 9-14.

I tillegg har vi tett samarbeid med ergoterapitjenesten i kommunen telefon: 67 91 63 45

 

Vår informasjonsbrosjyre

 

I forbindelse med koronapandemien har Lørenskog kommune gjort flere tiltak for å begrense smitte. Det har vært vanskelige prioriteringer og noen besøk er helt nødvendig. Hukommelsesteamet har forsøkt og forsøker å møte alle henvendelser som kommer til oss. For å kunne følge de smittevernstiltak vi er pålagt, har vi sett på alternative løsninger for gjennomføring som for eksempel utendørs og digitale møter. Mange av våre brukere blir tilbudt systematisk oppfølging per telefon.

Hukommelsesteamet i Lørenskog starter opp igjen med samtalegrupper for pårørende til personer med demens med oppstart  onsdag 26.5.2021.

Samtalegrupper er et tilbud der pårørende treffer andre i samme situasjon. Her kan de fortelle om egne og høre om andres opplevelser og dele erfaringer. Samtalegruppene vil ha møtetidspunkt onsdager en gang per måned og neste samling vil være 23.6.2021. Det vil være opphold i sommerferie perioden med planlagt oppstart igjen 25.8.2021

Sted: Skihytta i Lørenskog, Hovelsrudveien 98, 1472 Fjellhamar

Oppstart for ektefeller og samboere kl. 17.30 – 18.30

         «           barn og barnebarn      kl. 19.00 – 20.00

Det kan på grunn av smittevernstiltak bli nødvendig å justere  gruppestørrelse og møtetidspunkt, men dette vil det eventuelt informeres om etter påmelding. Ellers vil gjennomføringen foregå etter de smittetiltak vi er pålagt å følge i Lørenskog.

Påmelding rettes til  hukommelseskoordinator Kjersti Garhovd-Skar kti@lorenskog.kommune.no  eller tlf. 90899493

Pårørendeskole er planlagt høsten 2021 med oppstart tirsdag 21.9 klokken 18.00 . 

Informasjon om pårørendeskolen kan du laste ned her (PDF, 213 kB)

 

 

Hukommelsesteamet ønsker dere alle en solrik og fin sommer!

Klikk for stort bildeGod sommer 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttige linker

http://www.nasjonalforeningen.no/

http://www.aldringoghelse.no/

https://nasjonalforeningen.no/tilbud/demenslinjen/