Har du eller kjenner du noen som har utfordringer med å huske?

  • Glemmer nylige hendelser
  • Gjentar historier
  • Er forvirret i forhold til tid og sted
  • Har problemer med å gjenkjenne folk
  • Glemmer innlærte ferdigheter
  • Har fått forsterkede personlighetstrekk
  • Har svekket dømmekraft
  • Har problemer med å klare seg i hverdagen

Klikk for stort bildeHukommelseskoordinator Kjersti Tiller

Klikk for stort bildeSpesialhjelpepleier Wenche Berg

Ta kontakt med Lørenskog kommunes hukommelsesteam.

Teamet består av:
Kjersti Tiller - hukommelseskoordinator
Wenche Berg - spesialhjelpepleier

Telefontid mandag, onsdag og fredag 9 - 14

Telefon: 67 93 46 89

Mobil: 908 99 493

E-post:demens@lorenskog.kommune.no 

I tillegg har vi tett samarbeid med ergoterapitjenesten telefon: 67 91 63 45

Vår informasjonsbrosjyre

 

Pårørendeskole og samtalegrupper

Dato for oppstart av ny pårørende skole til høsten er satt til 09.10.2019  Programmet vil være klart i løpet av august 2019.

Samtalegrupper starter opp igjen hver 2. onsdag i måneden (med forbehold om høytider, ferie og lignende) Første samtalegruppe er satt til 13.03.19. Finstad dagsenter 2. etg. Klokken 18.00 – 19.00.  Inngang ved Finstad dagsenter, Losbyveien 32 .

Kontakt gjerne hukommelsesteamet dersom du/dere ønsker å starte i en samtalegruppe.

Minner om tilbudet MØTEPLASSEN hvor man har aktivitet på kveldstid hver onsdag fra 16.00 – 20.00. for personer med demens.

 

Forespørsel om deltagelse i forskningsprosjekt

Trykk på følgende link for informasjon og deltagelse.

https://survey.ahus.no/surveys/pathwaysWP3/index/introduksjon.html

 

Nyttige linker

http://www.nasjonalforeningen.no/

http://www.aldringoghelse.no/

https://nasjonalforeningen.no/tilbud/demenslinjen/

Fant du det du lette etter?