Tjenester i hjemmet

Klikk for stort bildeHjemmetjenesten består av kartleggings- og mestringsavdelingen, hjemmesykepleie, hjemmehjelptjenesten, Rolvsrud bofelleskap, rus og psykisk helse, Vallerud bosenter, Sykehusveien/Rugdeveien og boligkontoret.

Hvis du har behov for hjelp fra en av avdelingene under hjemmetjenesten sender du inn Søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester (finnes i elektronisk versjon og papirversjon). Etter å ha behandlet søknaden din gjøres et vedtak på om du trenger hjelp fra oss og evnt. hva slags hjelp du vil motta.

Kontaktinformasjon

Akram Ahmadi- virksomhetsleder

E- post: akrahm@lorenskog.kommune.no
 

Tonje Stenstad-  rådgiver

E- post: tonste@lorenskog.kommune.no
 

Kjersti Garhovd-Skar- hukommelsekoordinator

E- post: kti@lorenskog.kommune.no

 

Kartleggings- og mestringsavdelingen:

May Britt Øyen – avdelingsleder.
E-post: moy@lorenskog.kommune.no
mobil: 902 69 586

Camilla F. Strand
Epost: camfre@lorenskog.kommune.no 
Mobil: 951 08 164

 

Hjemmesykepleiens avdeling 1:

Hilde Haraldsen – avdelingsleder
E-post: hhr@lorenskog.kommune.no

Sayna Enayati – koordinerende sykepleier
E-post: saymad@lorenskog.kommune.no
Mobil: 906 59 072

 

Hjemmesykepleiens avdeling 2:

Zia Ahmadi – avdelingsleder
Epost: ziaahm@lorenskog.kommune.no
Mobil: 98 90 47 29

Beate Dragseth – koordinerende sykepleier
Epost: bdr@lorenskog.kommune.no
Mobil: 482 05 782

 

Hjemmesykepleiens avdeling 3:

Soran Chabkar Anderson – avdelingsleder
Epost: sorand@lorenskog.kommune.no
Mobil: 940 24 470

Lilliana Rolness Ophus – koordinerende sykepleier
Epost: liloph@lorenskog.kommune.no
Mobil: 958 37 948

 

Bofellesskap og hjemmehjelpstjenesten

Vikram Kapoor - avdelingsleder
Epost: vikkap@lorenskog.kommune.no
Mobil: 940 18 184

Eirin S. Simonsen – koordinerende sykepleier
Epost: eirsto@lorenskog.kommune.no
Mobil: 469 10  982

 

Ambulantteam for rus- og psykisk helse og MAI-senteret  

Heidi Lindstad Næss- avdelingsleder
E- post: hns@lorenskog.kommune.no
Telefon: 91 34 05 42

MAI-senteret: 99537073

 

Samlokaliserte boliger Sykehusveien og Rugdeveien

Hallgeir Gjerdet - avdelingsleder

E- post: hgj@lorenskog.kommune.no

Mobil: 993 71 504

 

Samlokaliserte boliger Vallerud bosenter

Hallgeir Gjerdet- avdelingsleder

E-post: hgj@lorenskog.kommune.no

Telefon: 468 48 185

 

Boligkontoret

Linda Haugen- avdelingsleder

E- post: lmo@lorenskog.kommune.no

Telefon: 97 52 29 48