Tjenester i hjemmet

Klikk for stort bildeHjemmetjenesten består av kartleggings- og mestringsavdelingen, hjemmesykepleie, hjemmehjelptjenesten, Rolvsrud bofelleskap, rus og psykisk helse, Vallerud bosenter, Sykehusveien/Rugdeveien og boligkontoret.

Hvis du har behov for hjelp fra en av avdelingene under hjemmetjenesten sender du inn Søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester (finnes i elektronisk versjon og papirversjon). Etter å ha behandlet søknaden din gjøres et vedtak på om du trenger hjelp fra oss og evnt. hva slags hjelp du vil motta.

Kontaktinformasjon

Akram Ahmadi- virksomhetsleder

E- post: akrahm@lorenskog.kommune.no

 

Tonje Stenstad-  rådgiver

E- post: tonste@lorenskog.kommune.no

 

Kjersti Tiller- hukommelsekoordinator

E- post: kti@lorenskog.kommune.no

 

Kartleggings- og mestringsavdelingen:

May Britt Øyen – avdelingsleder.

E-post: moy@lorenskog.kommune.no

Camilla F. Strand

Epost: camfre@lorenskog.kommune.no 

Mobil: 951 08 164

 

Hjemmesykepleiens avdeling 1:

Hilde Haraldsen – avdelingsleder

E-post: hhr@lorenskog.kommune.no

Sayna Enayati – koordinerende sykepleier

E-post: saymad@lorenskog.kommune.no

Mobil: 906 59 072

 

Hjemmesykepleiens avdeling 2:

Albina Blakaj – avdelingsleder

E-post: albbla@lorenskog.kommune.no

 

Lilliana Rolness Ophus – koordinerende sykepleier

Epost: liloph@lorenskog.kommune.no

Mobil: 958 37 948

 

Beate Dragseth – koordinerende sykepleier

Epost: bdr@lorenskog.kommune.no

Mobil: 482 05 782

 

Bofellesskap og hjemmehjelpstjenesten

Vikram Kapoor - avdelingsleder

vikkap@lorenskog.kommune.no

 

Eirin S. Simonsen – koordinerende sykepleier

Epost: eirsto@lorenskog.kommune.no

Mobil: 469 10  982

 

Ambulantteam for rus- og psykisk helse og MAI-senteret  

Heidi Lindstad Næss- avdelingsleder

E- post: hns@lorenskog.kommune.no

Telefon: 91 34 05 42

MAI-senteret: 99537073

 

Samlokaliserte boliger Sykehusveien og Rugdeveien

Hallgeir Gjerdet - avdelingsleder

E- post: hgj@lorenskog.kommune.no

Mobil: 941 49 563

 

Vallerud bosenter

Hallgeir Gjerdet- avdelingsleder

E-post: hgj@lorenskog.kommune.no

Telefon:41585433

 

Boligkontoret

Linda Haugen- avdelingsleder

E- post: lmo@lorenskog.kommune.no

Telefon: 97 52 29 48