Brukerbetaling, takster og gebyrer helse-, omsorgs- og mestringssektoren 2020

 

Grunnlag for beregning

2020

Korttidsopphold i institusjon, per døgn

Satsene er justert i tråd med Stortingets vedtak.

170

Dag- eller nattopphold i institusjon

Satsene er justert i tråd med Stortingets vedtak.

90

Langtidsopphold i institusjon

Vederlagsforskriftens maksimal­satser.

 

Opphold ved dagsenter

Per dag uten transport

Månedlig maksimalpris

 

 

Per dag med transport

Månedlig maksimalpris

 

Ektefeller halv sats

138

2 070

 

 

175

2 625

 

Leie av hybelleilighet ved Rolvsrudhjemmet

Per døgn for leie av hybel,

Per døgn for alle måltider

170

138

Leie av hybelleilighet ved Dovre (blokk).

Per døgn for leie av hybel

170

Trygghetsalarm

 

Brukere med netto inntekt for husstanden under 2 G:

Per måned / per år

 

Øvrige brukere:

Per måned / per år

 

 

 

106 / 1272

 

 

393 / 4716

 

 

 

Billettpriser ved basseng Rolvsrudhjemmet

Voksen:

Honnør:

Barn:

66

52

41

Egenbetaling for hjemmehjelp/praktisk bistand

Grunnlag for beregning

2020

1 G (Grunnbeløp): per 1.5.2019: 99 858 kr

 

Timepris

Inntekt 0 – 2 G

                  50

Maksimalpris per måned

Inntekt 0 – 2 G

200

Timepris

Inntekt 2 – 3 G

                186

Maksimalpris per måned

Inntekt 2 – 3 G

             1 302

Timepris

Inntekt 3 – 4 G

                256

Maksimalpris per måned

Inntekt 3 – 4 G

             1 792

Timepris

Inntekt over 4 G

                324

Maksimalpris per måned

Inntekt over 4 G

             2 268