Koordinerende enhet

Koordinerende enhet (KE) er underlagt Samhandling og forvaltning.

Koordinerende enhet består av:

Lillian Mathiesen, tlf 905 11 769, lmt@lorenskog.kommune.no

Hilde Westli, tlf 948 43 758, hiw@lorenskog.kommune.no

June Staurset, tlf 948 13 204, junsta@lorenskog.kommune.no

KE skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.
Individuell plan kan utarbeides for pasienter og brukere med behov for koordinerte og langvarige tjenester.
Koordinator skal sørge for nødvendig oppfølging av pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbud og fremdrift i arbeidet med individuell plan.
Henvendelse om individuell plan skal sendes KE for vurdering av behov for individuell plan og/eller koordinator. Bruker/pasient vil få skriftlig svar på henvendelsen.

Postadresse:
Koordinerende enhet
Postboks 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse:
Skårersletta 61, 7. etg
1473 Lørenskog

 

Mer informasjon

Koordinerende enhet (PDF, 789 kB)

Individuell plan (PDF, 62 kB)

Håndbok for individuell plan og koordinatorer (PDF, 296 kB)

Henvendelse om individuell plan (PDF, 107 kB)

Fra barn til voksen - Informasjon til familier med barn med bistandsbehov (PDF, 313 kB)

Tilrettelagte fritidsaktiviteter


 

Fant du det du lette etter?