Samhandling og forvaltning

Samhandling og forvaltning er stengt for publikum på grunn av koronavirus.

Vi kan treffes alle hverdager mellom kl 08.00- 16.00 på telefonnummer: 67 93 46 01

Henvendelser kan sendes til: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Søknader om helse- og omsorgstjenester kan sendes digitalt via Lørenskog kommune sine internettsider: https://www.lorenskog.kommune.no/sd/skjema/LK075/

 

Behandling av søknader om helse- og omsorgstjenester

Alle nye søknader om helse- og omsorgstjenester vil mottas og vurderes daglig av fagkonsulent med helsefaglig bakgrunn.  Alle søknader vil bli vurdert ut fra hastegrad og søkt bistandsbehov. Saker som omhandler livsnødvendig helsehjelp vil bli prioritert. Ved andre saker, vil innbyggerne få informasjon om antatt saksbehandlingstid.

Støttekontakter, gruppeavlastning og individuell avlastning

Tjenestene opphører inntil videre.

Brukerstyrt personlig assistent:

Leverandørene som leverer tjenesten kan få en situasjon der det er redusert kapasitet på personlige assistenter. Innbyggere som har BPA kan få oppgaver som er knyttet til renhold, sosiale aktiviteter, følge til ulike aktiviteter som handle (med unntak av mat), trening redusert eller bortfall i epidemiperioden. 

Innvilgede timer som ikke benyttes vil kunne brukes på et senere tidspunkt i løpet av inneværende år etter prinsipper om brukerstyring. 

Koordinator og individuell plan

Lørenskog kommune har valgt å stoppe alle ansvarsgruppemøter og oppfølging av individuell plan i perioden.  Dialog mellom bruker og koordinator gjennomføres pr telefon.

Tilrettelagt arbeid via Nitor

Nitor holder foreløpig stengt for å forebygge Coronasmitte

http://www.nitor.no/nyheter/1/article/176/nitor-holder-forelopig-stengt-for-a-forebygge-coronasmitte

 

 

Samhandling og forvaltning består av mottaks- og utredningskontoret og koordinerende enhet.

Alle søknader og nye henvendelser om helse- og omsorgstjenester gjøres til samhandling og forvaltning.

Søknadsskjema for helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten:

Elektronisk versjon

Papirversjon

Åpningstider:
Mandag-fredag: 08.00 - 16.00 (kl. 15.00 mellom 10. mai og 3. okt.)

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse:
Skårersletta 61, 7. etg.
Nav-bygget.
1473 Lørenskog

Lørenskog kommune har etter loven ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester som:

− helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie (dette inkluderer psykisk helse)
− hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring
− brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
− støttekontakt 
− plass i institusjon, herunder sykehjem
− omsorgslønn 
− avlastning
− rehabiliteringstiltak
− individuell plan/koordinator

Lørenskog kommune har videre bestemt at følgende tjenester skal tilbys:

− dag-/aktivitetstilbud
− trygghetsalarm
− omsorgsbolig

Etter henvendelse til oss vil du bli kontaktet av en av våre fagkonsulenter for nødvendig informasjon. Det vil deretter bli foretatt en vurdering før det blir fattet vedtak i saken.

Samhandling og forvaltning vil være behjelpelig med råd og veiledning både i forhold til spørsmål du har innen helse- og omsorgstjenestens områder og om hvilke andre steder du kan henvende deg for å få hjelp.

Postadresse:
Helse og omsorg
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Leder av samhandling og forvaltning:
Janne Lind
Tlf. 97 10 66 04
E-post: janne.lind@lorenskog.kommune.no