Samhandling og forvaltning

Samhandling og forvaltning består av mottaks- og utredningskontoret og koordinerende enhet.

Alle søknader og nye henvendelser om helse- og omsorgstjenester gjøres til samhandling og forvaltning.

Søknadsskjema for helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten:

Elektronisk versjon

Papirversjon

Åpningstider:
Mandag-fredag: 08.00 - 16.00 (kl. 15.00 mellom 10. mai og 3. okt.)

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse:
Skårersletta 61, 7. etg.
Nav-bygget.
1473 Lørenskog

Lørenskog kommune har etter loven ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester som:

− helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie (dette inkluderer psykisk helse)
− hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring
− brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
− støttekontakt 
− plass i institusjon, herunder sykehjem
− omsorgslønn 
− avlastning
− rehabiliteringstiltak
− individuell plan/koordinator

Lørenskog kommune har videre bestemt at følgende tjenester skal tilbys:

− dag-/aktivitetstilbud
− trygghetsalarm
− omsorgsbolig

Etter henvendelse til oss vil du bli kontaktet av en av våre fagkonsulenter for nødvendig informasjon. Det vil deretter bli foretatt en vurdering før det blir fattet vedtak i saken.

Samhandling og forvaltning vil være behjelpelig med råd og veiledning både i forhold til spørsmål du har innen helse- og omsorgstjenestens områder og om hvilke andre steder du kan henvende deg for å få hjelp.

Postadresse:
Helse og omsorg
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Leder av samhandling og forvaltning:
Janne Lind
Tlf. 97 10 66 04
E-post: janne.lind@lorenskog.kommune.no