Sykehjem

Lørenskog kommune har to sykehjem, Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet. Lørenskog sykehjem har vært i drift siden 1989. Rolvsrudhjemmet ble åpnet i januar 2004

Besøksregler ved sykehjemmene i Lørenskog

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er smittespredning i Lørenskog kommune, og vi ber derfor om forståelse for at vi må opprettholde strenge smittevernrutiner.

Du finner smittvernregler og besøksinformasjon for sykehjemmene her.

 

Råd til pårørende vedrørende koronaviruset

Viktig informasjon i forbindelse med koronaviruset:

I tillegg til allerede innførte tiltak i forbindelse med forebygging av koronavirussmitte, innfører sykehjemmene fra og med i dag den 12. mars følgende 3 nye tiltak:

  • Kantine/kafeer stenges
  • Gruppetreninger og svømmebasseng stenges som et forebyggende tiltak for å unngå smitte til sykehjemmenes beboere
  • Alle foreninger som leier lokaler på sykehjemmene må avlyse sine aktiviteter.

Disse tiltakene gjelder frem til ny vurdering tas.

Avlysning av arrangementer for å forebygge koronasmitte:

For å forebygge koronasmitte til våre sykehjem, avlyser vi våre arrangementer inntil videre. Sykehjemmene vil under denne tiden ha fokus på å gjennomføre flere hyggelige aktiviteter for pasientene i avdelingene.

Se FHI informasjonsside for sykehjem og smittevern for COVID-19:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Følg rådene til folkehelseinstituttet:

Vi oppfordrer alle pårørende til å følge de generelle rådene til Folkehelseinstituttet :

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Du kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen ved spørsmål om koronaviruset: 815 55 015

Takk for hjelpen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt telefonnummer til sykehjemmene i Lørenskog 

Lørenskog kommune er nå over på ny telefoniløsning. Denne endringen innebærer at alle fasttelefoner fases ut og erstattes med mobiltelefoner. Sykehjemmene i Lørenskog (Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet) har nå fått ett nytt felles hovednummer. Det nye nummeret er: 67 49 50 50. Når du ringer dette nummeret vil du komme til en telefonsvarer med tastevalg for hvilket sykehjem du ønsker å nå, deretter ett nytt tastevalg for “sykehjemsavdelinger” eller for “andre henvendelser”. For å nå våre fellesfunksjoner som er kjøkken, vaskeri og dagsenter må du taste “andre henvendelser”.

Sykehjemsavdelingene har også fått nye direktenummer. De følger under.

Avdeling

Nytt telefonnummer

Tidligere telefonnummer

Hovednummer Sykehjemmene

67 49 50 50

67915950 og 67916300

Furulund

67 49 50 51

67915960

Fiolbakken

67 49 50 52

67915980

Kløverenga

67 49 50 53

67915990

Granheim

67 49 50 54

67934930/45873124

Krydderhagen

67 49 50 55

67915970/72/73

Losbyveien

67 49 50 56

67934760

Finstad

67 49 50 57

67934750

Avdeling A

67 49 50 58

67916300

                   Avdeling B

67 49 50 59

67916300

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

I kommunens sykehjem gis det tilbud til personer som har behov for heldøgns pleie og omsorg. I tillegg gis det tilbud om korttidsopphold for personer med behov for medisinsk rehabilitering, oppfølging etter sykehusopphold, terminalpleie, eller for å forebygge langtidsopphold. Det kan også gis tilbud om opphold for observasjon og utredning i situasjoner som ikke krever sykehusopphold.

Kommunen har en lovfestet plikt til å gi nødvendige pleie- og omsorgstjenester til personer som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen, i samsvar med kommunehelsetjenestelovens bestemmelser. Dette inkluderer også plass i sykehjem.

Tilbud om sykehjemsplass er behovsprøvd og antallet plasser kommunen har til disposisjon er begrenset. I tillegg til pleiepersonell har sykehjemmene egen tilsynslege. Sykehjemmene har også fotterapeut. Nødvendig tannbehandling ytes av tannlege og tannpleier som har kontor ved Lørenskog sykehjem.

I tillegg til ulike former for trening og behandling er aktivitet av stor betydning både for trivsel og for bedring av den enkeltes helsesituasjon. Sykehjemmene prøver derfor å gi et variert og godt aktivitetstilbud, dels i egen regi og dels i samarbeid med frivillige organisasjoner.

 

Brukerundersøkelser:

Formålet med brukerundersøkelsen er å skaffe sykehjemmene relevante styringssignaler vedrørende tjenestenes kvalitet. Gjennom å benytte brukernes tilbakemeldinger på kvaliteten, ønsker sykehjemmene iverksette målrettede tiltak for å kvalitetssikre områder der pasienter og pårørende ikke er fornøyd. I tillegg vil det være viktig å bevare områder der brukerne gir tilbakemelding på at kvaliteten er god. Brukerundersøkelsene er forankret i Helse- og omsorgssektorens kvalitetsutvalg, der hyppighet, metode og verktøy er vedtatt.

 

Kontaktinformasjon for sykehjemmene:


Lørenskog sykehjem
Gamleveien 104
1475 Finstadjordet
Tlf: 67 49 50 50
Institusjonsleder: Arnfinn Gisleberg
Tlf.: 67 49 50 50
E-post agi@lorenskog.kommune.no

 
Rolvsrudhjemmet
Margarethasvei 11
1473 Lørenskog
Tlf: 67 49 50 50
Institusjonsleder: Arnfinn Gisleberg
Tlf.: 67 49 50 50
E-post: agi@lorenskog.kommune.no