Sykehjem

Lørenskog kommune har to sykehjem, Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet. Lørenskog sykehjem har vært i drift siden 1989. Rolvsrudhjemmet ble åpnet i januar 2004

Besøksregler ved sykehjemmene i Lørenskog

 

Du finner smittvernregler og besøksinformasjon for sykehjemmene her.

 

Råd til pårørende vedrørende koronaviruset

Viktig informasjon i forbindelse med koronaviruset:

I tillegg til allerede innførte tiltak i forbindelse med forebygging av koronavirussmitte, innfører sykehjemmene fra og med i dag den 12. mars 2020 følgende 3 nye tiltak:

  • Kantine/kafeer stenges
  • Gruppetreninger og svømmebasseng stenges som et forebyggende tiltak for å unngå smitte til sykehjemmenes beboere
  • Alle foreninger som leier lokaler på sykehjemmene må avlyse sine aktiviteter.

Disse tiltakene gjelder frem til ny vurdering tas.

Arrangementer:

Arrangementer vil foregå i hagen, og avdelingene vil være delt opp i sine kohorter.

Se FHI informasjonsside for sykehjem og smittevern for COVID-19:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Følg rådene til folkehelseinstituttet:

Vi oppfordrer alle pårørende til å følge de generelle rådene til Folkehelseinstituttet :

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Du kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen ved spørsmål om koronaviruset: 815 55 015

Takk for hjelpen!

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

Sykehjemmene i Lørenskog består av tre institusjonsbygg. Sykehjemmene har til sammen 217 plasser fordelt på 9 avdelinger, samt tre dagsentra med 48 plasser. Bl.a. helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, musikkterapeuter, kokker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kulturarbeidere, frivillige og assistenter jobber daglig sammen for å skape en god hverdag for pasientene ved sykehjemmene. 

Sykehjemmene dekker hele spekteret av helsetjenester i institusjon med langtidsplasser, rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, dagopphold i institusjon, dagsenterplasser og aktiviteter for hjemmeboende. Vi har utstrakt bruk av velferdsteknologi for å underbygge en personsentrert omsorg og at pasientene opplever trygghet, mestring og livskvalitet.  

Lørenskog kommune har tatt heltidsvalget og arbeider mot en heltidskultur som utgangspunkt for all bemanningsplanlegging. Dette er et spennende arbeid der vi kontinuerlig ser etter gode løsninger for å organisere arbeidet og arbeidstiden på, for å kunne sikre god kvalitet på tjenestene og for å kunne tilby høye stillinger.  

 

Brukerundersøkelser:

Formålet med brukerundersøkelsen er å skaffe sykehjemmene relevante styringssignaler vedrørende tjenestenes kvalitet. Gjennom å benytte brukernes tilbakemeldinger på kvaliteten, ønsker sykehjemmene iverksette målrettede tiltak for å kvalitetssikre områder der pasienter og pårørende ikke er fornøyd. I tillegg vil det være viktig å bevare områder der brukerne gir tilbakemelding på at kvaliteten er god. Brukerundersøkelsene er forankret i Helse- og omsorgssektorens kvalitetsutvalg, der hyppighet, metode og verktøy er vedtatt.

 

Kontaktinformasjon for sykehjemmene:


Lørenskog sykehjem
Gamleveien 104
1475 Finstadjordet
Tlf: 67 49 50 50
Institusjonsleder: Arnfinn Gisleberg
Tlf.: 67 49 50 50
E-post agi@lorenskog.kommune.no

 
Rolvsrudhjemmet
Margarethasvei 11
1473 Lørenskog
Tlf: 67 49 50 50
Institusjonsleder: Arnfinn Gisleberg
Tlf.: 67 49 50 50
E-post: agi@lorenskog.kommune.no