Sykehjem

Lørenskog kommune har to sykehjem, Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet. Lørenskog sykehjem har vært i drift siden 1989. Rolvsrudhjemmet ble åpnet i januar 2004

 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Les mer om sykehjemmene i Lørenskog:
 

I kommunens sykehjem gis det tilbud til personer som har behov for heldøgns pleie og omsorg. I tillegg gis det tilbud om korttidsopphold for personer med behov for medisinsk rehabilitering, oppfølging etter sykehusopphold, terminalpleie, eller for å forebygge langtidsopphold. Det kan også gis tilbud om opphold for observasjon og utredning i situasjoner som ikke krever sykehusopphold.

Kommunen har en lovfestet plikt til å gi nødvendige pleie- og omsorgstjenester til personer som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen, i samsvar med kommunehelsetjenestelovens bestemmelser. Dette inkluderer også plass i sykehjem.

Tilbud om sykehjemsplass er behovsprøvd og antallet plasser kommunen har til disposisjon er begrenset. I tillegg til pleiepersonell har sykehjemmene egen tilsynslege. Sykehjemmene har også fotterapeut. Nødvendig tannbehandling ytes av tannlege og tannpleier som har kontor ved Lørenskog sykehjem.

I tillegg til ulike former for trening og behandling er aktivitet av stor betydning både for trivsel og for bedring av den enkeltes helsesituasjon. Sykehjemmene prøver derfor å gi et variert og godt aktivitetstilbud, dels i egen regi og dels i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Søknad og informasjon

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister, Lørenskog kommune (PDF, 540 kB)

Hvis du ønsker å søke om sykehjemsplass til deg selv eller for pårørende benytter du skjemaet under:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Søknad om helse- og omsorgstjenester (papirversjon)

Hvis du har spørsmål eller ønsker informasjon om tjenester fra Helse og omsorg kan du kontakte:

Lørenskog kommune
Samhandling og forvaltning
Postboks 304 
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 40 00

Epost: samforvalt@lorenskog.kommune.no 

 

Trenger du informasjon om betalingssatser i Lørenskog kommune, klikk på linken:

Betalingssatser 2019 (PDF, 78 kB)

 
Førstekonsulent Lisbeth Stenshagen telefon 67 91 64 04 kan svare på spørsmål vedrørende beregning for opphold ved sykehjemmet.

 

Dialogarena:

Dialogarenaer er møteplasser mellom brukere/pasienter og pårørende/verge, og tjenestestedet, hvor utvalgte politikere fra helse- og omsorgsutvalget blir invitert til å delta. Det gjennomføres faste møter med brukere/pasienter og pårørende/verge i de ulike tjenestestedene minimum 2 ganger i året ut fra tjenestens innhold og virksomhetens behov.

 

Brukerundersøkelser:

Formålet med brukerundersøkelsen er å skaffe sykehjemmene relevante styringssignaler vedrørende tjenestenes kvalitet. Gjennom å benytte brukernes tilbakemeldinger på kvaliteten, ønsker sykehjemmene iverksette målrettede tiltak for å kvalitetssikre områder der pasienter og pårørende ikke er fornøyd. I tillegg vil det være viktig å bevare områder der brukerne gir tilbakemelding på at kvaliteten er god. Brukerundersøkelsene er forankret i Helse- og omsorgssektorens kvalitetsutvalg, der hyppighet, metode og verktøy er vedtatt.

 

Kontaktinformasjon for sykehjemmene:


Lørenskog sykehjem
Gamleveien 104
1475 Finstadjordet
Tlf: 67 91 59 50
Institusjonsleder: Arnfinn Gisleberg
Tlf: 67 91 59 99
E-post agi@lorenskog.kommune.no

 
Rolvsrudhjemmet
Margarethasvei 11
1473 Lørenskog
Tlf: 67 91 63 00
Institusjonsleder: Arnfinn Gisleberg
Tlf. 67 91 63 00
E-post: agi@lorenskog.kommune.no

Fant du det du lette etter?