Sykehjem

Lørenskog kommune har to sykehjem, Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet. Lørenskog sykehjem har vært i drift siden 1989. Rolvsrudhjemmet ble åpnet i januar 2004

Besøksregler ved sykehjemmene i Lørenskog

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er smittespredning i Lørenskog kommune, og vi ber derfor om forståelse for at vi må opprettholde strenge smittevernrutiner.

NB!

Hvis smittesituasjonen skulle endre seg ved sykehjemmene vil vi kunne stanse eller begrense besøk.

 

Smittevernrådene som er utarbeidet har som formål å forebygge at koronasmitte kommer inn i og sprer seg i institusjonene, uten å begrense pasientenes sosiale liv mer enn nødvendig. Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner hvor det bor personer i risikogrupper.

Fra uke 39 vil besøk nå foregå innendørs på våre sykehjem. Hvert enkelt sykehjem har sine faste besøksområder, og besøkstidene er:

 • Finstad/Losbyveien: Tider avtales direkte med avdeling
 • Lørenskog sykehjem avd. Kløverenga, Fiolbakken, Krydderhagen og Furulund: Mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag mellom 11-16 og tirsdag og onsdag mellom 11-18
 • Lørenskog sykehjem avd. Granheim: Tider avtales direkte med avdeling
 • Rolvsrudhjemmet: Mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag mellom 11-16 og tirsdag og onsdag mellom 11-18

 

Besøkene på Rolvsrudhjemmet og i Gamleveien 104 ivaretas av våre besøksverter. Besøksverten sin oppgave er å ta imot besøkende og følge opp at smittevernsreglene ivaretas. De vil være tilstede mellom kl. 11-16 mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Tirsdag og onsdag kl. 11-18.

Ved at vi starter besøkene innendørs, vil lengden på besøket nå være 45 min., og antall besøkende pr. pasient er 2. Antall besøkende utover dette må avtales med avdelingen. Dette for at vi skal kunne ivareta smittevernet på en forsvarlig måte.

Generelle kriterier for alle besøk

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Ikke føler deg frisk eller har symptomer på Covid-19
 • Er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.
 • Hvis du de siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt deg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), kan du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis du testes for SARS-CoV-2, kan du ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger

 

Rutine for besøk av pårørende ved sykehjemmene:

FØR BESØKET:

 • Du  lage en avtale med avdelingen om tidspunktet for besøket på forhånd senest dagen før besøket skal skje. Du kommer ikke inn uten avtale.  
 • Du kan ringe og avtale besøk til de gjeldene avdelingene mellom kl. 10 og 13 (se avdelingsvise nummer under)

 

UNDER BESØKET:

 • Besøk foregår nå innendørs på faste besøksrom/områder. 
 • De som kommer på besøk på Rolvsrudhjemmet og i Gamleveien 104 må gå inn via hovedinngangen. Losbyveien har inngang via inngang F, og Finstad via inngang C.
 • Besøkende må sprite hendene sine før besøket. Det er hånddesinfeksjonsmiddel ved inngangene.  
 • Det må være minst 1 meter avstand mellom beboer og besøket. Det kan ikke være noe nærkontakt. 
 • Du kan ikke ha med kjæledyr. 
 • Pårørende har ikke anledning til å bruke toalettene inne på sykehjemmene. 
 • Ansatte vil vaske bord, stoler og andre kontaktpunkter før hvert besøk.   
 • Besøket loggføres med navn og telefonnummer i egen besøkslogg
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster o.l. 
 • Hvis besøkende har med mat må alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Har pasienten behov for bistand til mating, må det avklares på forhånd om personalet har muligheten til å bistå. Vi oppfordrer til å ha med enkel mat. Det kan kun brukes engangsutstyr. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

 

ETTER BESØKET:

 • Besøkende må sprite hendene sine etter besøket. 
 • Ansatte vil vaske bord, stoler og andre kontaktpunkter etter besøk
 • Dersom du etter å ha vært på besøk ved sykehjemmet får symptomer på covid-19, må du ved eventuell prøvetaking informere der om hvilken institusjon du har vært på besøk ved. Dette for at det skal kunne gjøres smittesporing. Du må også så raskt som mulig informere sykehjemmet om at du har vært og tatt prøve.

 

Oppdatert 17.september 2020

 

Arnfinn Gisleberg

Institusjonssjef

 

Kontaktinformasjon for å avtale tid for besøk, er:

Lørenskog sykehjem:

Granheim: Ring 458 73 158 mellom kl. 10-13 mandag til fredag

Furulund: Ring 415 27 848 mellom kl. 10:30 - 13 mandag til fredag

Krydderhagen: Ring 459 72 183 mellom kl. 10-13 mandag til fredag

Fiolbakken: Ring 458 73 102 mellom kl. 11-13 mandag til fredag

Kløverenga: Ring 458 74 064 mellom kl. 10:30 -13:30 mandag til fredag

Finstad: Ring 67 49 50 57 mellom kl. 10-18 mandag til fredag

Losbyveien: Ring 67 49 50 56 mellom kl. 10-18 mandag til fredag

Rolvsrudhjemmet:

Ring 477 85 887 mellom kl. 08:30 til 10:30 mandag til fredag

 

Råd til pårørende vedrørende koronaviruset

 

Viktig informasjon i forbindelse med koronaviruset:

I tillegg til allerede innførte tiltak i forbindelse med forebygging av koronavirussmitte, innfører sykehjemmene fra og med i dag den 12. mars følgende 3 nye tiltak:

 • Kantine/kafeer stenges
 • Gruppetreninger og svømmebasseng stenges som et forebyggende tiltak for å unngå smitte til sykehjemmenes beboere
 • Alle foreninger som leier lokaler på sykehjemmene må avlyse sine aktiviteter.

Disse tiltakene gjelder frem til ny vurdering tas.

 

Avlysning av arrangementer for å forebygge koronasmitte:

For å forebygge koronasmitte til våre sykehjem, avlyser vi våre arrangementer inntil videre. Sykehjemmene vil under denne tiden ha fokus på å gjennomføre flere hyggelige aktiviteter for pasientene i avdelingene.

Se FHI informasjonsside for sykehjem og smittevern for COVID-19:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

 

Følg rådene til folkehelseinstituttet:

Vi oppfordrer alle pårørende til å følge de generelle rådene til Folkehelseinstituttet :

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Du kan også ringe den nasjonale informasjonstelefonen ved spørsmål om koronaviruset: 815 55 015

Takk for hjelpen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt telefonnummer til sykehjemmene i Lørenskog 

Lørenskog kommune er nå over på ny telefoniløsning. Denne endringen innebærer at alle fasttelefoner fases ut og erstattes med mobiltelefoner. Sykehjemmene i Lørenskog (Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet) har nå fått ett nytt felles hovednummer. Det nye nummeret er: 67 49 50 50. Når du ringer dette nummeret vil du komme til en telefonsvarer med tastevalg for hvilket sykehjem du ønsker å nå, deretter ett nytt tastevalg for “sykehjemsavdelinger” eller for “andre henvendelser”. For å nå våre fellesfunksjoner som er kjøkken, vaskeri og dagsenter må du taste “andre henvendelser”.

Sykehjemsavdelingene har også fått nye direktenummer. De følger under.

Avdeling

Nytt telefonnummer

Tidligere telefonnummer

Hovednummer Sykehjemmene

67 49 50 50

67915950 og 67916300

Furulund

67 49 50 51

67915960

Fiolbakken

67 49 50 52

67915980

Kløverenga

67 49 50 53

67915990

Granheim

67 49 50 54

67934930/45873124

Krydderhagen

67 49 50 55

67915970/72/73

Losbyveien

67 49 50 56

67934760

Finstad

67 49 50 57

67934750

Avdeling A

67 49 50 58

67916300

                   Avdeling B

67 49 50 59

67916300

 

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde 

 

I kommunens sykehjem gis det tilbud til personer som har behov for heldøgns pleie og omsorg. I tillegg gis det tilbud om korttidsopphold for personer med behov for medisinsk rehabilitering, oppfølging etter sykehusopphold, terminalpleie, eller for å forebygge langtidsopphold. Det kan også gis tilbud om opphold for observasjon og utredning i situasjoner som ikke krever sykehusopphold.

Kommunen har en lovfestet plikt til å gi nødvendige pleie- og omsorgstjenester til personer som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen, i samsvar med kommunehelsetjenestelovens bestemmelser. Dette inkluderer også plass i sykehjem.

Tilbud om sykehjemsplass er behovsprøvd og antallet plasser kommunen har til disposisjon er begrenset. I tillegg til pleiepersonell har sykehjemmene egen tilsynslege. Sykehjemmene har også fotterapeut. Nødvendig tannbehandling ytes av tannlege og tannpleier som har kontor ved Lørenskog sykehjem.

I tillegg til ulike former for trening og behandling er aktivitet av stor betydning både for trivsel og for bedring av den enkeltes helsesituasjon. Sykehjemmene prøver derfor å gi et variert og godt aktivitetstilbud, dels i egen regi og dels i samarbeid med frivillige organisasjoner.

 

Brukerundersøkelser:

Formålet med brukerundersøkelsen er å skaffe sykehjemmene relevante styringssignaler vedrørende tjenestenes kvalitet. Gjennom å benytte brukernes tilbakemeldinger på kvaliteten, ønsker sykehjemmene iverksette målrettede tiltak for å kvalitetssikre områder der pasienter og pårørende ikke er fornøyd. I tillegg vil det være viktig å bevare områder der brukerne gir tilbakemelding på at kvaliteten er god. Brukerundersøkelsene er forankret i Helse- og omsorgssektorens kvalitetsutvalg, der hyppighet, metode og verktøy er vedtatt.

 

Kontaktinformasjon for sykehjemmene:


Lørenskog sykehjem
Gamleveien 104
1475 Finstadjordet
Tlf: 67 49 50 50
Institusjonsleder: Arnfinn Gisleberg
Tlf.: 67 49 50 50
E-post agi@lorenskog.kommune.no

 
Rolvsrudhjemmet
Margarethasvei 11
1473 Lørenskog
Tlf: 67 49 50 50
Institusjonsleder: Arnfinn Gisleberg
Tlf.: 67 49 50 50
E-post: agi@lorenskog.kommune.no