Brukerbetaling og søknadsinformasjon

Søknad og informasjon

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister, Lørenskog kommune (PDF, 540 kB)

Hvis du ønsker å søke om sykehjemsplass på Lørenskog sykehjem eller Rolvsrudhjemmet til deg selv eller for pårørende, benytter du skjemaet under:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Søknad om helse- og omsorgstjenester (papirversjon)

Hvis du har spørsmål eller ønsker informasjon om tjenester fra Helse og omsorg kan du kontakte:

Lørenskog kommune
Samhandling og forvaltning
Postboks 304 
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 40 00

Epost: samforvalt@lorenskog.kommune.no 

Trenger du informasjon om betalingssatser i Lørenskog kommune, klikk på linken:

 

 

Orientering om egenandel (PDF, 275 kB)

 

Førstekonsulent Lisbeth Stenshagen telefon 469 09 243 kan svare på spørsmål vedrørende beregning for opphold ved sykehjemmet.

 

Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten:

 

I dette skrivet under ønsker Helsedirektoratet å bidra til at sentrale rettigheter for pasienter,
brukere og pårørende kan bli bedre kjent for personell i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, og for pasienter, brukere og pårørende selv. Følg linkene i skrivet og les mer:

 

Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (PDF, 484 kB)