Dialogarena

Dialogarena:

Dialogarenaer er møteplasser mellom brukere/pasienter og pårørende/verge, og tjenestestedet, hvor utvalgte politikere fra helse- og omsorgsutvalget blir invitert til å delta. Det gjennomføres faste møter på både Lørenskog sykehjem og Rolvsrudhjemmet med brukere/pasienter og pårørende/verge i de ulike tjenestestedene minimum 2 ganger i året ut fra tjenestens innhold og virksomhetens behov.

 

Innkalling til dialogarena:

 

 

 

Dialogmøter
Tittel Publisert Type
Referat dialogarena Lørenskog sykehjem 24

07.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat dialogarena Lørenskog sykehjem 24.9.2019.pdf
Referat dialogarena Lørenskog sykehjem 26

07.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat dialogarena Lørenskog sykehjem 26.2.19.pdf
Referat dialogarena Rolvsrudhjemmet 25

07.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat dialogarena Rolvsrudhjemmet 25.09.19.pdf
Referat dialogarena Rolvsrudhjemmet 27

07.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat dialogarena Rolvsrudhjemmet 27.2.19.pdf