Brukerbetaling og søknadsinformasjon

Søknad og informasjon

Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister, Lørenskog kommune

Hvis du ønsker å søke om sykehjemsplass på Lørenskog sykehjem eller Rolvsrudhjemmet til deg selv eller for pårørende, benytter du skjemaet under:

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Søknad om helse- og omsorgstjenester (papirversjon)

Hvis du har spørsmål eller ønsker informasjon om tjenester fra Helse og omsorg kan du kontakte:

Lørenskog kommune
Samhandling og forvaltning
Postboks 304 
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 40 00

Epost: samforvalt@lorenskog.kommune.no 

Trenger du informasjon om betalingssatser i Lørenskog kommune, klikk på linken:

 

 

Orientering om egenandel (PDF, 275 kB)

 

Trenger du informasjon om brukerbetaling og beregning ved sykehjemsopphold?

Kontakt oss gjerne:

Førstekonsulent Lisbeth Stenshagen telefon 469 09 243 

Rådgiver Tone Kristensen telefon 995 60 147

 

Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten:

 

I dette skrivet under ønsker Helsedirektoratet å bidra til at sentrale rettigheter for pasienter,
brukere og pårørende kan bli bedre kjent for personell i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten, og for pasienter, brukere og pårørende selv. Følg linkene i skrivet og les mer:

 

Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (PDF, 484 kB)