Dagsentertilbud i Lørenskog kommune

Klikk for stort bildeI Lørenskog kommune finnes det dagsenter ved Lørenskog sykehjem, ved Rolvsrudhjemmet  og ved Finstad dagsenter. 

Dagsenter for eldre er et tilbud til deg som bor hjemme og ønsker å komme ut av en isolert tilværelse og delta på ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. Dagsenter er også et tilbud når pårørende har behov for avlastning. Transport til og fra dagsenteret inngår i dagsentertilbudet.

Tilbudene gjelder aktivisering, måltider og sosialt samvær. Hverdagen på dagsenteret inneholder aktiviteter som sang, spill, trim, kjøkkenaktiviteter, håndarbeid, samtaler, ulike turer, spaserturer

Enkelte dagsenter er forbeholdt personer med demenssykdom, men andre dagsenter har ordinære dagsenterplasser for eldre.

Lørenskog sykehjem dagsenter: Har tilbud til eldre og fysisk funksjonshemmede med forskjellige hjelpebehov. Tilbudene gjelder aktivisering, måltider og sosialt samvær. Dagsenteret skal bidra til at brukerne får mulighet til å opprettholde et tilfredsstillende liv, og forebygge sosial isolasjon.

Telefon dagsenter Lørenskog sykehjem: 482 45 198

Rolvsrudhjemmet dagsenter: Har tilbud til eldre og fysisk funksjonshemmede med forskjellige hjelpebehov. Tilbudet skal gi brukere mulighet til å opprettholde et tilfredsstillende liv, og forebygge sosial isolasjon.  Hovedfokus i dagsenteret er trivsel og aktivitet.

Telefon dagsenter Rolvsrudhjemmet: 469 49 735

Finstad dagsenter: Har tilbud til hjemmeboende personer med demens. Målsettingen er at personalet skal sammen med brukerne skape trivsel og aktivitet i hverdagen, slik at den enkelte får opprettholdt og ivaretatt sine ressurser mentalt og fysisk. Tilbudet er tenkt som avlasting til pårørende, slik at brukerne skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Telefon dagsenter Finstad: 908 09 592

Ansvarlig leder for alle dagsentrene er Jarle Opseth, telefon 928 23 324