Sykehjemsavdelinger ved Lørenskog sykehjem

13173275_1771810113051351_2455637748626805684_o - Klikk for stort bilde

Avdeling Furulund er en somatisk avdeling med 24 både korttidsplasser og langtidsplasser. Av disse har avdelingen 6 rulleringsplasser som gir tilbud til hjemmeboende brukere/pasienter som av ulike grunner trenger institusjonsopphold i perioder. Korttidsplassene blir benyttet til tidsbegrenset opphold etter sykehusinnleggelse, utredning for pleie/omsorgsbehov, og er også et tilbud til alvorlig syke og døende pasienter.

Telefon til avdelingen: 67 91 59 60
Telefon til avdelingsleder Kristin Thorshaug: 67 91 59 61
E-post til avdelingsleder: kth@lorenskog.kommune.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Krydderhagen er en skjermet spesialavdeling for 23 pasienter med demenssykdom. Avdelingen legger til rette for miljøterapi hvor aktivitet står i fokus slik at beboerne kan oppleve trygghet, mestring og hygge i et skjermet miljø. Krydderhagen er delt i tre fysisk adskilte enheter slik at det er muligheter for å gi pasientene forskjellige tilbud.

Telefon til avdelingen: 67 91 59 70
Telefon til avdelingsleder Bente Wollum: 67 91 59 71
E-post til avdelingsleder: bwo@lorenskog.kommune.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Fiolbakken er en somatisk avdeling med 27 langtidspasienter. Pasientene har gjennomgående et omfattende hjelpebehov i dagliglivets aktiviteter. De fleste har også behov for tett medisinsk oppfølging. Avdelingen har også eldre med psykiske lidelser som et spesielt fokusområde.

Telefon til avdelingen: 67 91 59 80
Telefon til avdelingsleder Glenn Tore Smedstad: 67 91 59 81
E-post til avdelingsleder: gse@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Kløverenga gir medisinskfaglig oppfølging og sykepleie til 27 pasienter med ulike aldersrelaterte sykdommer. Pasientene på Kløverenga har behov for hjelp til mange av dagliglivets aktiviteter på grunn av alvorlige somatiske sykdommer.

Telefon til avdelingen: 67 91 59 90
Telefon til avdelingsleder Trude Mikalsen: 67 91 59 91
E-post til avdelingsleder: trumik@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Granheim er en korttidsavdeling med 15 plasser som gir omsorg til pasienter som trenger aktiv behandling etter sykehusopphold, har behov for vurdering av omsorgsbehov eller har stort behov for observasjon og tverrfaglig omsorg.

Telefon til avdelingen: 67 93 49 30
Telefon til avdelingsleder Charlotta Lindqvist: 67 93 49 31
E-post til avdelingsleder: malind@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Finstad ligger i Losbyveien 32, samlokalisert med avdeling Losbyveien. Avdelingen har 24 plasser tilrettelagt for personer med demenssykdom. Målet med tilbudet er at beboerne skal opprettholde funksjonsnivå lengst mulig i tilrettelagte omgivelser.

Telefon til avdelingen: 67 93 47 50 /902 02 458
Telefon til avdelingsleder Lene Fredriksen: 67 93 47 51
Epost til avdelingsleder: lenfre@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Losbyveien har 16 plasser fordelt over to etasjer for pasienter med demenssykdom. Pasientene i avdelingen er i en fase av sykdommen hvor de ikke lenger kan bo hjemme. Hverdagen i avdelingen er preget av aktiviteter der beboerne er aktive ut fra egne forutsetninger.

Telefon til avdelingen: 67 93 47 60/ 67 93 47 68
Telefon til avdelingsleder Lene Fredriksen: 67 93 47 61
E-post til avdelingsleder: lenfre@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fant du det du lette etter?