Sykehjemsavdelinger ved Lørenskog sykehjem

Klikk for stort bilde

Avdeling Furulund er en somatisk avdeling med 24 både korttidsplasser og langtidsplasser. Av disse har avdelingen 6 rulleringsplasser som gir tilbud til hjemmeboende brukere/pasienter som av ulike grunner trenger institusjonsopphold i perioder. Korttidsplassene blir benyttet til tidsbegrenset opphold etter sykehusinnleggelse, utredning for pleie/omsorgsbehov, og er også et tilbud til alvorlig syke og døende pasienter.

Telefon til avdelingen: 67 49 50 51
Telefon til avdelingsleder Kristin Thorshaug: 909 37 722
E-post til avdelingsleder: kth@lorenskog.kommune.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Krydderhagen er en skjermet spesialavdeling for 23 pasienter med demenssykdom. Avdelingen legger til rette for miljøterapi hvor aktivitet står i fokus slik at beboerne kan oppleve trygghet, mestring og hygge i et skjermet miljø. Krydderhagen er delt i tre fysisk adskilte enheter slik at det er muligheter for å gi pasientene forskjellige tilbud.

Telefon til avdelingen: 67 49 50 55
Telefon til avdelingsleder Lene Fredriksen: 911 67 404
E-post til avdelingsleder: lenfre@lorenskog.kommune.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Fiolbakken er en somatisk avdeling med 27 langtidspasienter. Pasientene har gjennomgående et omfattende hjelpebehov i dagliglivets aktiviteter. De fleste har også behov for tett medisinsk oppfølging. Avdelingen har også eldre med psykiske lidelser som et spesielt fokusområde.

Telefon til avdelingen: 67 49 50 52
Telefon til midl. avdelingsleder : Lena Schieldrop: 488 69 157
E-post til avdelingsleder: lentan1@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Kløverenga er en langtidssomatisk avdeling som gir medisinskfaglig oppfølging og sykepleie til 27 pasienter med ulike aldersrelaterte sykdommer. Pasientene har behov for hjelp til mange av dagliglivets aktiviteter. På Kløverenga har vi fokus på aktivitet og det lille ekstra i hverdagen.

Telefon til avdelingen: 67 49 50 53
Telefon til avdelingsleder Trude Mikalsen: 469 47 329
E-post til avdelingsleder: trumik@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Granheim er en langtidssavdeling med 12 plasser.

Telefon til avdelingen: 67 49 50 54
Telefon til avdelingsleder Glenn Tore Smedstad: 908 35 931
E-post til avdelingsleder: gse@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Finstad ligger i Losbyveien 32, samlokalisert med avdeling Losbyveien. Avdelingen har 24 plasser tilrettelagt for personer med demenssykdom. Pasientene i avdelingen er i en fase av sykdommen hvor de ikke lenger kan bo hjemme, og hverdagen i avdelingen er preget av aktiviteter der beboerne er aktive ut fra egne forutsetninger. Målet med tilbudet er at beboerne skal opprettholde funksjonsnivå lengst mulig i tilrettelagte omgivelser.

Telefon til avdelingen: 67 49 50 57
Telefon til avdelingsleder Stine Renden: 480 36 291
Epost til avdelingsleder: stiren@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Losbyveien har 16 plasser fordelt over to etasjer for pasienter med demenssykdom. Pasientene i avdelingen er i en fase av sykdommen hvor de ikke lenger kan bo hjemme, og hverdagen i avdelingen er preget av aktiviteter der beboerne er aktive utifra egne forutsetninger. Målet med tilbudet er at beboerne skal opprettholde funksjonsnivå lengst mulig i tilrettelagte omgivelser.

Telefon til avdelingen: 67 49 50 56
Telefon til avdelingsleder Stine Renden: 480 36 291
E-post til avdelingsleder: stiren@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------