Sykehjemsavdelinger ved Lørenskog sykehjem

Klikk for stort bilde

Avdeling Furulund er en somatisk langtidsavdeling med 24 plasser fordelt på to team. Hos oss vil du være en del av et tverrfaglig team og oppleve tett samarbeid med blant annet leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Pasientene har et omfattende hjelpebehov med alle dagliglivets gjøremål. Vi er en del av et levende hus med et rikt aktivitetstilbud som unge kulturarbeidere deltar i, både innendørs og utendørs 

Telefon til avdelingen: 67 49 50 51
Telefon til avdelingsleder Kristin Thorshaug: 909 37 722
E-post til avdelingsleder: kth@lorenskog.kommune.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Krydderhagen er en skjermet spesialavdeling for 24 pasienter med demenssykdom. Avdelingen legger til rette for miljøterapi hvor aktivitet står i fokus slik at beboerne kan oppleve trygghet, mestring og hygge i et skjermet miljø. Krydderhagen er delt i tre fysisk adskilte enheter slik at det er muligheter for å gi pasientene forskjellige tilbud. 

Telefon til avdelingen: 67 49 50 55
Telefon til avdelingsleder Lene Fredriksen: 911 67 404
E-post til avdelingsleder: lenfre@lorenskog.kommune.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Fiolbakken er en somatisk avdeling med 27 langtidspasienter. Pasientene har gjennomgående et omfattende hjelpebehov i dagliglivets aktiviteter. De fleste har også behov for tett medisinsk oppfølging. Avdelingen har også eldre med psykiske lidelser som et spesielt fokusområde. Hos oss vil du være en del av et tverrfaglig team og oppleve tett samarbeid med blant annet leger, sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi er en del av et levende hus med et rikt aktivitetstilbud, både innendørs og utendørs. Avdelingen har fokus på det lille ekstra i hverdagen, og jobber mye med aktiviteter for de eldre. 

Telefon til avdelingen: 67 49 50 52
Telefon til midl. avdelingsleder : Lena Schieldrop: 488 69 157
E-post til avdelingsleder: lentan1@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Kløverenga er en langtids somatisk avdeling med 27 pasienter fordelt på 2 team. Vi er en glad og sammensatt gjeng med fagfolk og assistenter som trives sammen på jobb. Vi har høye krav til kompetanse og får stadig undervisning og veiledning av vår fagutviklingssykepleier for å sikre kvalitet i tjenestene våre. Vi har ergoterapeuter og fysioterapeuter i kommunen, og ett godt samarbeid med kultur- og frivillighet på huset. Vi er ett levende hus, og avdelingen har høyt fokus på aktivitet for de eldre, det lille ekstra i hverdagen og tett samarbeid med pårørende. Vi ønsker oss mye humor, glede og latter for de som bor og jobber her på avdelingen.   

Telefon til avdelingen: 67 49 50 53
Telefon til avdelingsleder Trude Mikalsen: 469 47 329
E-post til avdelingsleder: trumik@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Granheim er en somatisk langtidsavdeling med 12 rom. Granheim har 3 rom som er tilpasset ektepar hvor begge har behov for sykehjemsplass. Vi holder til i lokaler fra 2011 med god plass og moderne utforming. Avdelingen har en erfaren stab som fokuserer på trivsel, aktivitet og medisinsk oppfølging av pasientene. 

Telefon til avdelingen: 67 49 50 54
Telefon til avdelingsleder Glenn Tore Smedstad: 908 35 931
E-post til avdelingsleder: gse@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Finstad er lokalisert i Losbyveien 32, samlokalisert med avdeling Losbyveien. Avdelingen har 24 plasser fordelt over to etasjer for personer med demenssykdom. Pasientene i avdelingen er i en fase av sykdommen hvor de ikke lenger kan bo hjemme, og hverdagen i avdelingen er preget av aktiviteter der beboerne er aktive ut fra egne forutsetninger. Målet med tilbudet er at beboerne skal opprettholde funksjonsnivå lengst mulig i tilrettelagte omgivelser. Avdelingen har fine utearealer og utgang til hage som brukes flittig når været tillater det. Nært samarbeid med avdeling Losbyveien og personalet jobber tett i et godt etablert fagmiljø.  

Telefon til avdelingen: 67 49 50 57
Telefon til avdelingsleder Stine Renden: 480 36 291
Epost til avdelingsleder: stiren@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdeling Losbyveien er lokalisert i Losbyveien 32, samlokalisert med avdeling Finstad. Avdelingen har 16 plasser fordelt over to etasjer for pasienter med demenssykdom. Pasientene i avdelingen er i en fase av sykdommen hvor de ikke lenger kan bo hjemme, og hverdagen i avdelingen er preget av aktiviteter der beboerne er aktive ut fra egne forutsetninger. Målet med tilbudet er at beboerne skal opprettholde funksjonsnivå lengst mulig i tilrettelagte omgivelser. Avdelingen har store lyse pasientrom og fellesarealer. Koselig tilhørende hage som brukes flittig når været tillater det.  Nært samarbeid med avdeling Finstad og personalet jobber tett i et godt etablert fagmiljø. 

Telefon til avdelingen: 67 49 50 56
Telefon til avdelingsleder Stine Renden: 480 36 291
E-post til avdelingsleder: stiren@lorenskog.kommune.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------