Rolvsrudhjemmet

Klikk for stort bilde

Rolvsrudhjemmet består av to sykehjemsavdelinger med til sammen 63 plasser.  Hver avdeling er delt inn i fire boenheter med 7-8 rom. Det er 2 bogrupper for korttidsplasser, en bogruppe med 10 rehabiliteringsplasser, 4 skjermede boenheter for personer med demens, hvorav  en enhet er forsterket skjermet enhet og en boenhet for beboere under 67 år. 
Hver boenhet har et spisekjøkken og en felles stue.  Alle rom har uttak for kabel-TV og privattelefon og er møblert med sykeseng og nattbord.
Langtidsbeboerne oppfordres til å ta med noen private møbler. Flere rom i 2. etasje har direkte utgang til skjermet hage.

Besøksregler ved sykehjemmene i Lørenskog

 

Du finner smittevernregler og besøksinformasjon for sykehjemmene her.

 

I tillegg til allerede innførte tiltak i forbindelse med koronavirussmitte, har sykehjemmene innført stenging av kantine/cafeer og avlyst alle felles aktiviteter. Tiltakene gjelder inntil videre beskjed.

 

Aktiviteter i sykehjemmet

I Rolvsrudhjemmets 1. etasje finnes kafeteria, frisør, fotpleier og varmtvannsbasseng.

Musikk- og aktivitetstilbud

Det er ansatt en kulturleder og en musikkterapeut som lager ulike aktiviteter for de ulike enhetene i avdelingene. Det kan være turer, sangstunder, trim o.a.


Rehabiliteringssenteret

tilknytning til 1. etasje er det rehabiliteringssenter hvor den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten er lokalisert.

Dagsenteret

Dagsenteret er åpent fem dager i uka mellom kl. 09.00 - 15.00, og er et tilbud til hjemmeboende eldre og fysisk funksjonshemmede med behov for sosialt samvær og aktivisering. Det søkes om plass på lik linje med øvrige pleie- og omsorgstjenester. Det gis vanligvis tilbud om plass 1-2 dager i uka.
Transporthjelp tilbys etter behov.

Det serveres frokost og middag på dagsenteret. Det er også mulig å kjøpe middag hjem. Middagen må da bestilles før kl. 10.00 samme dag.

 

Kontaktinformasjon Rolvsrudhjemmet

Tlf.: 67 49 50 50
Adresse: Margarethasvei 11, 1473 Lørenskog

Telefonnummer til avdelinger ved sykehjemmet:

Avdeling A:

Tlf.: 67 49 50 58

 

Avdeling B:

Tlf.: 67 49 50 59

 

Ledere:

Virksomhetsleder: Arnfinn Gisleberg
Telefon: 67 49 50 50
Mail: agi@lorenskog.kommune.no

 

Oversykepleier: Marte Sveinall

Telefon: 934 44 201

Mail: masvei@lorenskog.kommune.no

 

Avdelingsleder avdeling A: Magne Petter Johnsen

Telefon: 413 16 800

Mail: magjoh2@lorenskog.kommune.no

Avdelingsleder avdeling B: Maria Charlotta Lindqvist

Telefon: 906 79 490

Mail: malind@lorenskog.kommune.no

 

Avdelingsleder driftsavdeling: Sissel R. Rindalsholt

Telefon: 469 33 257

Mail: sri@lorenskog.kommune.no

 

Kulturleder: Linda Karlstad Jensen

Telefon: 469 03 156

Mail: lkj@lorenskog.kommune.no

 

Førstekonsulent Lisbeth Stenshagen telefon 469 09 243 kan svare på spørsmål vedrørende beregning for opphold ved sykehjemmet.

 

Lege: Michael Donkor-Leh

Telefon: 41 45 00 01

Mail: micdon@lorenskog.kommune.no

 

Frisør og fotterapeut

Frisør:

Nadia Greger tlf.: 988 22 985

 

Fotterapeut:

Grete Kroken tlf: 986 21 229

Priser fra 1. april 2020: Pasienter/brukere sykehjemmet: Kr. 500 per behandling. Ny pris øvrige kunder: Kr. 620 per behandling.

 

Avdelinger ved Rolvsrudhjemmet
Avdelinger
Avdeling A
Avdeling B