Rolvsrudhjemmet

Klikk for stort bilde

Rolvsrudhjemmet består av to sykehjemsavdelinger med til sammen 63 plasser.  Hver avdeling er delt inn i fire boenheter med 7-8 rom. Det er 2 bogrupper for korttidsplasser, en bogruppe med 10 rehabiliteringsplasser, 4 skjermede boenheter for personer med demens, hvorav  en enhet er forsterket skjermet enhet og en boenhet for beboere under 67 år. 
Hver boenhet har et spisekjøkken og en felles stue.  Alle rom har uttak for kabel-TV og privattelefon og er møblert med sykeseng og nattbord.
Langtidsbeboerne oppfordres til å ta med noen private møbler. Flere rom i 2. etasje har direkte utgang til skjermet hage.

I Rolvsrudhjemmets 1. etasje finnes kafeteria, frisør, fotpleier og varmtvannsbasseng.

 

Musikk- og aktivitetstilbud

Det er ansatt en kulturleder og en musikkterapeut som lager ulike aktiviteter for de ulike enhetene i avdelingene. Det kan være turer, sangstunder, trim o.a.


Rehabiliteringssenteret

tilknytning til 1. etasje er det rehabiliteringssenter hvor den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten er lokalisert.

Dagsenteret

Dagsenteret er åpent fem dager i uka mellom kl. 09.00 - 15.00, og er et tilbud til hjemmeboende eldre og fysisk funksjonshemmede med behov for sosialt samvær og aktivisering. Det søkes om plass på lik linje med øvrige pleie- og omsorgstjenester. Det gis vanligvis tilbud om plass 1-2 dager i uka.
Transporthjelp tilbys etter behov.

Det serveres frokost og middag på dagsenteret. Det er også mulig å kjøpe middag hjem. Middagen må da bestilles før kl. 10.00 samme dag.

Søknad og informasjon

Søknad og spørsmål om tjenester eller behov for informasjon om tjenester fra pleie- og omsorgstjenesten kan rettes til:

Helse og omsorg
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 40 00
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no

Kontaktinformasjon Rolvsrudhjemmet

Telefon sentralbord: 67 91 63 00
Adresse: Margarethasvei 11, 1473 Lørenskog
 

Telefonnummer til avdelinger ved sykehjemmet:

Avdeling A - 67 91 64 11 / 21 / 31 / 41
Avdeling B - 67 91 65 11 / 21 / 31 / 41
 

Ledere:

Virksomhetsleder: Arnfinn Gisleberg
Telefon: 907 94 091
Mail: agi@lorenskog.kommune.no

 

Oversykepleier: Marte Sveinall

Telefon: 67 91 64 44

Mail: masvei@lorenskog.kommune.no

 

Avdelingsleder avdeling A: Dorthe Cicilie Torp

Telefon: 67 91 64 10

Mail: dortor@lorenskog.kommune.no

Avdelingsleder avdeling B: Maria Charlotta Lindqvist

Telefon: 67 91 65 10

Mail: malind@lorenskog.kommune.no

 

Avdelingsleder driftsavdeling: Sissel R. Rindalsholt

Telefon: 67 91 64 04

Mail: sri@lorenskog.kommune.no

 

Kulturleder: Linda Karlstad Jensen

Telefon: 67 91 63 12

Mail: lkj@lorenskog.kommune.no

 

Lege: Michael Donkor-Leh

Telefon: 41 45 00 01

Mail: micdon@lorenskog.kommune.no

Avdelinger ved Rolvsrudhjemmet Avdelinger ved Rolvsrudhjemmet
Avdelinger ved Rolvsrudhjemmet
Avdelinger
Avdeling A
Avdeling B
Fant du det du lette etter?