Rolvsrudhjemmet

Klikk for stort bilde

Rolvsrudhjemmet består av to sykehjemsavdelinger med til sammen 63 plasser.  Hver avdeling er delt inn i fire boenheter med 7-8 rom. Det er 2 bogrupper for korttidsplasser, en bogruppe med 10 rehabiliteringsplasser, 4 skjermede boenheter for personer med demens, hvorav  en enhet er forsterket skjermet enhet og en boenhet for beboere under 67 år. 
Hver boenhet har et spisekjøkken og en felles stue.  Alle rom har uttak for kabel-TV og privattelefon og er møblert med sykeseng og nattbord.
Langtidsbeboerne oppfordres til å ta med noen private møbler. Flere rom i 2. etasje har direkte utgang til skjermet hage.

Besøksregler sommer 2020 ved sykehjemmene i Lørenskog

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er smittespredning i Lørenskog kommune, og vi ber derfor om forståelse for at vi må opprettholde strenge smittevernrutiner.

NB!

Hvis smittesituasjonen skulle endre seg ved sykehjemmene vil vi kunne stanse eller begrense besøk.

 

Smittevernrådene som er utarbeidet har som formål å forebygge at koronasmitte kommer inn i og sprer seg i institusjonene, uten å begrense pasientenes sosiale liv mer enn nødvendig. Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner hvor det bor personer i risikogrupper.

I uke 26 – 33 har vi ansatt ungdommer som skal være besøksverter i hagene våre. Ungdommenes oppgaver er å ta imot besøkende og følge opp at smittevernsreglene ivaretas. De vil være tilstede mellom kl. 12-17 hver dag.  Besøk utover dette, ivaretas av avdelingene.

Pasientene på sykehjem har ulike adferdsmønster. Dette kan påvirke hvor mange som kan komme på besøk samtidig. Avdelingenes besøkssoner er forskjellig i utforming og størrelse, det gjør at avdelingene kan ha ulik praksis. Lengden på besøket og antall besøkende avtales med avdelingene. 

Generelle kriterier for alle besøk

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Ikke føler deg frisk.
 • Har vært utenfor Norge de siste 14 dager.
 • Er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

 

Rutine for besøk av pårørende ved sykehjemmene:

 

FØR BESØKET:

 • Du  lage en avtale med avdelingen om tidspunktet for besøket på forhånd senest dagen før besøket skal skje. Avdelingen vurderer hvilke tidspunkt de tar imot besøk, da det kun er mulighet for 2 besøk pr avd. pr time. Du kommer ikke inn uten avtale.  
 • Du kan ringe og avtale besøk til de gjeldene avdelingene innenfor satte tider (se avdelingsvis informasjon under)

 

UNDER BESØKET:

 • Besøk foregår fortrinnsvis utendørs. Annet må avtales med avdelingen på forhånd. Ved regn vil vi gjennomføre besøkene på utvalgte rom innendørs eller i telt ute i hagen.
 • De som kommer på besøk må gå inn via hagen. Vi ønsker ikke gjennomgang inne på sykehjemmet. Det er heller ikke lov å oppholde seg i fellesarealer inne.
 • Besøkende må sprite hendene sine før besøket. Det er hånddesinfeksjonsmiddel ved inngangene.  
 • Det må være minst 1 meter avstand mellom beboer og besøket. Det kan ikke være noe nærkontakt. 
 • Du kan ikke ha med kjæledyr. 
 • Pårørende har ikke anledning til å bruke toalettene inne på sykehjemmene. 
 • Ansatte vil vaske bord, stoler og andre kontaktpunkter før hvert besøk.   
 • Besøket loggføres med navn og telefonnummer i egen besøkslogg
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster o.l. 
 • Hvis besøkende har med mat må alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Har pasienten behov for bistand til mating, må det avklares på forhånd om personalet har muligheten til å bistå. Vi oppfordrer til å ha med enkel mat. Det kan kun brukes engangsutstyr. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

 

ETTER BESØKET:

 • Besøkende må sprite hendene sine etter besøket. 
 • Ansatte vil vaske bord, stoler og andre kontaktpunkter etter besøk
 • Dersom du etter å ha vært på besøk ved sykehjemmet får symptomer på covid-19, må du ved eventuell prøvetaking informere der om hvilken institusjon du har vært på besøk ved. Dette for at det skal kunne gjøres smittesporing. Du må også så raskt som mulig informere sykehjemmet om at du har vært og tatt prøve.

 

Oppdatert 2.juli 2020

 

Arnfinn Gisleberg

Institusjonssjef

 

Kontaktinformasjon for å avtale tid for besøk, er:

 

Avd. A: Ring 477 85 887 mellom kl. 08:30 til 10:30 mandag til fredag

Avd. B: Ring Team 1 på 459 70 526 eller Team 2 på 459 70 838 mellom kl. 10-12 mandag til fredag

 

I tillegg til allerede innførte tiltak i forbindelse med koronavirussmitte, har sykehjemmene innført stenging av kantine/cafeer og avlyst alle felles aktiviteter. Tiltakene gjelder inntil videre beskjed.

 

 

Aktiviteter i sykehjemmet

I Rolvsrudhjemmets 1. etasje finnes kafeteria, frisør, fotpleier og varmtvannsbasseng.

Musikk- og aktivitetstilbud

Det er ansatt en kulturleder og en musikkterapeut som lager ulike aktiviteter for de ulike enhetene i avdelingene. Det kan være turer, sangstunder, trim o.a.


Rehabiliteringssenteret

tilknytning til 1. etasje er det rehabiliteringssenter hvor den kommunale fysio- og ergoterapitjenesten er lokalisert.

Dagsenteret

Dagsenteret er åpent fem dager i uka mellom kl. 09.00 - 15.00, og er et tilbud til hjemmeboende eldre og fysisk funksjonshemmede med behov for sosialt samvær og aktivisering. Det søkes om plass på lik linje med øvrige pleie- og omsorgstjenester. Det gis vanligvis tilbud om plass 1-2 dager i uka.
Transporthjelp tilbys etter behov.

Det serveres frokost og middag på dagsenteret. Det er også mulig å kjøpe middag hjem. Middagen må da bestilles før kl. 10.00 samme dag.

 

Kontaktinformasjon Rolvsrudhjemmet

Tlf.: 67 49 50 50
Adresse: Margarethasvei 11, 1473 Lørenskog

Telefonnummer til avdelinger ved sykehjemmet:

Avdeling A:

Tlf.: 67 49 50 58

 

Avdeling B:

Tlf.: 67 49 50 59

 

Ledere:

Virksomhetsleder: Arnfinn Gisleberg
Telefon: 67 49 50 50
Mail: agi@lorenskog.kommune.no

 

Oversykepleier: Marte Sveinall

Telefon: 934 44 201

Mail: masvei@lorenskog.kommune.no

 

Avdelingsleder avdeling A: Cecilie Aalborg

Telefon: 400 20 451

Mail: cecaal@lorenskog.kommune.no

Avdelingsleder avdeling B: Maria Charlotta Lindqvist

Telefon: 906 79 490

Mail: malind@lorenskog.kommune.no

 

Avdelingsleder driftsavdeling: Sissel R. Rindalsholt

Telefon: 469 33 257

Mail: sri@lorenskog.kommune.no

 

Kulturleder: Linda Karlstad Jensen

Telefon: 469 03 156

Mail: lkj@lorenskog.kommune.no

 

Førstekonsulent Lisbeth Stenshagen telefon 469 09 243 kan svare på spørsmål vedrørende beregning for opphold ved sykehjemmet.

 

Lege: Michael Donkor-Leh

Telefon: 41 45 00 01

Mail: micdon@lorenskog.kommune.no

 

Frisør og fotterapeut

Frisør:

Nadia Greger tlf.: 988 22 985

 

Fotterapeut:

Grete Kroken tlf: 986 21 229

Priser fra 1. april 2020: Pasienter/brukere sykehjemmet: Kr. 500 per behandling. Ny pris øvrige kunder: Kr. 620 per behandling.

 

Avdelinger ved Rolvsrudhjemmet
Avdelinger
Avdeling A
Avdeling B