Rolvsrudhjemmet - Avdeling A

Avdelingsleder : Cecilie Aalborg

Telefon : 400 20 451

E-post cecaal@lorenskog.kommune.no

Postadresse : P.b. 304, 1471 Lørenskog

Besøksadresse : Margarethasvei 11

Avdeling A er en skjermet enhet for pasienter med demens.

Avdelingen  har 30 plasser fordelt på fire boenheter med eget kjøkken og stue.

4 av plassene er forsterket skjermet .Dette er plasser for pasienter med demens og en utagerende atferd.

De ansatte har fokus på pasientsikkerhet og personsentrert omsorg.

Søknad og informasjon
Søknad og spørsmål om tjenester eller behov for informasjon om tjenester fra Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten kan rettes til:

Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 40 00
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no