Rolvsrudhjemmet - Avdeling A

Avdelingsleder : Magne Petter Johnsen

Telefon : 413 16 800

E-post magjoh2@lorenskog.kommune.no

Postadresse : P.b. 304, 1471 Lørenskog

Besøksadresse : Margarethasvei 11

Avdeling A er en skjermet enhet for pasienter med demens og alderspsykiatriske diagnoser.

Avdelingen har 30 plasser, fordelt på to team og fire boenheter. Den ene boenheten er delt i to med fire skjermede plasser og fire forsterkede plasser, for pasienter med adferd som utfordrer oss. Avdelingen har fokus på miljøterapi, aktivisering og at pasientene våre skal oppleve trygghet og mestring i hverdagen. Vi jakter hele tiden på pasientens ressurser og hva som er viktig for dem. Det er vi som tilpasser oss etter pasientenes hverdag og behov og sammen skaper gode øyeblikk.   

Søknad og informasjon
Søknad og spørsmål om tjenester eller behov for informasjon om tjenester fra Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten kan rettes til:

Helse-, omsorgs-, og mestringstjenesten
Samhandling og forvaltning
P.b. 304
1471 Lørenskog

Telefon: 67 93 46 01
E-post: samforvalt@lorenskog.kommune.no