Smittevernsregler og besøksinformasjon for sykehjem

5. juni 2021 åpner vi for at man ikke lenger trenger å booke besøk i forkant. Alle vaksinerte pasienter kan ha besøk på pasientrom eller i hagen, mens uvaksinerte fortsatt må ha sine besøk i besøkssoner.

Vi ber fortsatt om at alle besøkende følger lokale og nasjonale smittevernregler for å redusere smitterisikoen for uvaksinerte pasienter og ansatte.

 

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

  • Ikke føler deg frisk eller har symptomer på Covid-19.
  • Er i karantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Hvis smittesituasjonen skulle endre seg ved sykehjemmene vil vi kunne stanse eller begrense besøk.

Bruk av munnbind

·         Vi oppfordrer til bruk av munnbind til og fra beboers rom, og der avstand på 1 meter ikke kan opprettholdes.

Regler ved besøk på sykehjemmene

FØR BESØKET:

·         Besøkende oppfordres til å følge gjeldende lokale og nasjonale smittevernråd for befolkningen 

UNDER BESØKET:

·         Besøk loggføres med navn og telefonnummer i egen besøkslogg. Besøksloggen oppbevares i 10 dager for evt. smittesporing.

·         Besøkende må vaske eller desinfisere hendene sine før besøket. Det er hånddesinfeksjonsmiddel ved inngangene. 

·         Besøksverter vil fortsatt være til stede for å ivareta og veilede i smittevern. 

·         For fullvaksinerte pasienter kan besøk foregå på pasientens rom, i hagen eller i besøkssoner hvis det er ønskelig å ta pasienten med ut av avdelingen. 

·         For uvaksinerte pasienter foregår fortsatt besøk i besøkssoner.

·         Lengden på besøket må anpasses pasientens situasjon og behandlingsopplegg.

·         Fullvaksinerte pasienter kan ha nærkontakt med noen få faste uvaksinerte besøkende, og kun de samme over tid.

·         Besøkende må holde minimum 1 meters avstand til andre pasienter og ansatte.

·         Vi oppfordrer til bruk av munnbind til og fra beboers rom, og der avstand på 1 meter ikke kan opprettholdes.

·         Det er ikke mulighet til å gå rundt på avdelingen på egenhånd, eller oppholde seg i fellesarealer/kjøkken.

·         Hund/kjæledyr kan tillates, avtal med sykehjemmet på forhånd.

·         Pårørende har anledning til å bruke anviste toaletter inne på sykehjemmene, evt. inne på pasientens rom. 

·         Pasienter kan ta imot gaver, blomster o.l. Husk håndhygiene.

·         Hvis besøkende har med mat må alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

ETTER BESØKET:

·         Besøkende må sprite hendene sine etter besøket. 

·         Ansatte vil vaske kontaktpunkter etter besøk

·         Dersom du etter å ha vært på besøk ved sykehjemmet får symptomer på covid-19, må du ved eventuell prøvetaking informere der om hvilken institusjon du har vært på besøk ved. Dette for at det skal kunne gjøres smittesporing. Du må også så raskt som mulig informere sykehjemmet om at du har vært og tatt prøve.

Besøkstider

 

Vi oppfordrer til å holde besøkene i tiden innenfor kl. 11-20, og anpass besøket etter måltider, og pasientens behandlingsopplegg.

Besøkene på Rolvsrudhjemmet og i Gamleveien 104 ivaretas av våre besøksverter. Besøksverten sin oppgave er å loggføre besøkende, veilede rundt smittevern og vaske overflater ute i hagen etter hvert besøk. De vil være til stede mellom kl. 11-16 alle dager.

Besøkslengde og antall besøkende

Antall besøkende pr. besøk er 2. Antall besøkende utover dette må avtales med avdelingen.

Dette for at vi skal kunne ivareta smittevernet på en forsvarlig måte.

Lengden på besøket må anpasses etter måltider, og pasientens situasjon og behandlingsopplegg.

Unntak fra innreisekarantene

Det er nå kommet en oppdatering av covid-19-forskriften. Se forskriftsteksten nederst.

 

Personer som må sitte i innreisekarantene kan nå komme på besøk på sykehjemmet dersom de skal besøke en nærstående som er alvorlig syk eller døende. Det er kommunelegen som fatter vedtaket. Den pårørende eller andre nære må få bekreftelse fra sykehjemslegen på at de skal besøke en alvorlig syk eller døende. Denne kan være helt kort og trenger ikke inneholde noen personsensitive opplysninger. Denne bekreftelsen må sendes til den som skal søke dispensasjon.

Den som vil søke om dispensasjon, kan så søke om dette ved å sende oss en mail med bekreftelsen vedlagt. Mailadressen er smittevern@lorenskog.kommune.no.

 

Dispensasjon fra innreisekarantene kan kun gis for gjennomføring av det aktuelle formålet det søkes dispensasjon for. Karantene vil ellers gjelde. Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

 

Sykehjemmet må varsles slik at institusjonen kan etablere gode rutiner og målrettede lokale tiltak for slike besøk, da det må være ekstra fokus på smittevern ved slike besøk. I Lørenskog kommune har vi også bestemt at alle som skal på slike besøk, skal ta en hurtigtest kommunens teststasjon før hvert besøk. Ved positiv test, skal de straks ta vanlig PCR-test og rett i isolasjon og oppfølging av vårt smittevernteam. Ved negativ test kan de gjennomføre besøket etter regler som sykehjemmet avtaler. Den som skal på besøk, må fremlegge bekreftelse på dispensasjon fra kommunelegen ved besøk.

Tekst fra forskrift:

§ 6j. Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående

Kommunelegen kan gi dispensasjon fra innreisekarantene til personer som kan dokumentere at de skal

 

a.           besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende

b.           delta i bisettelse eller begravelse til nærstående.

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

 

Dispensasjon fra innreisekarantene kan kun gis for gjennomføring av det aktuelle formålet det søkes dispensasjon for. Karantene vil ellers gjelde.

 

Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

 

Personer som innvilges dispensasjon etter denne bestemmelsen bør så langt det er mulig testes for SARS-CoV-2.

 

En dispensasjon for å besøke en «alvorlig syk» vil etter bestemmelsen kun være aktuelt der det haster (ikke kan vente til karantene på 10 dager er gjennomført) med for eksempel å ta farvel eller å gi støtte. Andre hensyn som at det er jul eller liknende forhold vil ikke være relevant. Kravet om «alvorlig syk eller døende» forutsetter erklæring fra behandlende helsepersonell eller helseinstitusjon. Det vil ikke være tilstrekkelig at personen selv oppgir dette i søknaden.