Smittevernsregler og besøksinformasjon for sykehjem

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • Ikke føler deg frisk eller har symptomer på Covid-19.
 • Er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.
 • Hvis du de siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt deg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), kan du ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis du testes for SARS-CoV-2, kan du ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Hvis smittesituasjonen skulle endre seg ved sykehjemmene vil vi kunne stanse eller begrense besøk.

   

Smittevernregler på sykehjem

Bruk av munnbind

Gjelder fra 17. november og inntil videre.

Utvidet bruk av munnbind betyr at alle ansatte og besøkende skal bruke munnbind under hele oppholdet på sykehjemmene.

Innføringen av utvidet bruk av munnbind gjøres for å beskytte pasienter og ansatte så godt som mulig i en periode med høyt smittetrykk i Oslo og Lørenskog

Regler ved besøk på sykehjemmene

Før besøket

 • Du  lage en avtale med avdelingen om tidspunktet for besøket på forhånd senest dagen før besøket skal skje. Du kommer ikke inn uten avtale.  
 • Du kan ringe og avtale besøk til de gjeldene avdelingene mellom kl. 10 og 13 (se avdelingsvise nummer under)

Under besøket

 • Besøk foregår nå innendørs på faste besøksrom/områder. 
 • De som kommer på besøk på Rolvsrudhjemmet og i Gamleveien 104 må gå inn via hovedinngangen. Losbyveien har inngang via inngang F, og Finstad via inngang C.
 • Besøkende må sprite hendene sine før besøket. Det er hånddesinfeksjonsmiddel ved inngangene.  
 • Det må være minst 1 meter avstand mellom beboer og besøker. Det kan ikke være noe nærkontakt. 
 • Du kan ikke ha med kjæledyr. 
 • Pårørende har ikke anledning til å bruke toalettene inne på sykehjemmene. 
 • Ansatte vil vaske bord, stoler og andre kontaktpunkter før hvert besøk.   
 • Besøket loggføres med navn og telefonnummer i egen besøkslogg
 • Pasienter kan ta imot gaver, blomster o.l. 
 • Hvis besøkende har med mat må alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Har pasienten behov for bistand til mating, må det avklares på forhånd om personalet har muligheten til å bistå. Vi oppfordrer til å ha med enkel mat. Det kan kun brukes engangsutstyr. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.

Etter besøket

 • Besøkende må sprite hendene sine etter besøket. 
 • Ansatte vil vaske bord, stoler og andre kontaktpunkter etter besøk
 • Dersom du etter å ha vært på besøk ved sykehjemmet får symptomer på covid-19, må du ved eventuell prøvetaking informere der om hvilken institusjon du har vært på besøk ved. Dette for at det skal kunne gjøres smittesporing. Du må også så raskt som mulig informere sykehjemmet om at du har vært og tatt prøve.
Besøkstider
 • Finstad/Losbyveien: Tider avtales direkte med avdeling
 • Lørenskog sykehjem avd. Kløverenga, Fiolbakken, Krydderhagen og Furulund: Mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag mellom 11-16 og tirsdag og onsdag mellom 11-18
 • Lørenskog sykehjem avd. Granheim: Tider avtales direkte med avdeling
 • Rolvsrudhjemmet: Mandag, torsdag, fredag, lørdag og søndag mellom 11-16 og tirsdag og onsdag mellom 11-18
Besøkslengde og antall besøkende

Ved at vi starter besøkene innendørs, vil lengden på besøket nå være 45 min., og antall besøkende pr. pasient er 2. Antall besøkende utover dette må avtales med avdelingen. Dette for at vi skal kunne ivareta smittevernet på en forsvarlig måte.

Kontaktinformasjon for å avtale tid for besøk

Lørenskog sykehjem

Granheim: Ring 458 73 158 mellom kl. 10-13 mandag til fredag

Furulund: Ring 415 27 848 mellom kl. 10:30 - 13 mandag til fredag

Krydderhagen: Ring 459 72 183 mellom kl. 10-13 mandag til fredag

Fiolbakken: Ring 458 73 102 mellom kl. 11-13 mandag til fredag

Kløverenga: Ring 458 74 064 mellom kl. 10:30 -13:30 mandag til fredag

Finstad: Ring 67 49 50 57 mellom kl. 10-18 mandag til fredag

Losbyveien: Ring 67 49 50 56 mellom kl. 10-18 mandag til fredag

Rolvsrudhjemmet

Ring 477 85 887 mellom kl. 08:30 til 10:30 mandag til fredag

Karantene ved utreise fra sykehjemmet

Vi anbefaler ikke at pasientene reiser på besøk til sine nærmeste utenfor institusjonen i julen. Smittetallene i Lørenskog er fortsatt høye, og pandemien er ikke over. Dersom pasienten likevel velger å reise på slike besøk, vil pasienten etter tilbakekomst bli bedt om å oppholde seg i karantene på rommet i 10 dager. Pasienten vil da bli teste på dag 3,6 og 9.

Pasient og pårørende bes om å holde god avstand og benytt munnbind under transport. Håndhygiene gjennomføres før og etter transport. Under besøket må god avstand tilstrebes, minst 2 meter til pasienter i risikogruppen. Det er også viktig at god håndhygiene ivaretas gjennom hele besøket. Det er dessuten viktig at det er gjort tydelige avtaler med avdelingen om når pasienten kommer tilbake til sykehjemmet.

Unntak fra innreisekarantene

Det er nå kommet en oppdatering av covid-19-forskriften. Se forskriftsteksten nederst.

 

Personer som må sitte i innreisekarantene kan nå komme på besøk på sykehjemmet dersom de skal besøke en nærstående som er alvorlig syk eller døende. Det er kommunelegen som fatter vedtaket. Den pårørende eller andre nære må få bekreftelse fra sykehjemslegen på at de skal besøke en alvorlig syk eller døende. Denne kan være helt kort og trenger ikke inneholde noen personsensitive opplysninger. Denne bekreftelsen må sendes til den som skal søke dispensasjon.

Den som vil søke om dispensasjon, kan så søke om dette ved å sende oss en mail med bekreftelsen vedlagt. Mailadressen er smittevern@lorenskog.kommune.no.

 

Dispensasjon fra innreisekarantene kan kun gis for gjennomføring av det aktuelle formålet det søkes dispensasjon for. Karantene vil ellers gjelde. Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

 

Sykehjemmet må varsles slik at institusjonen kan etablere gode rutiner og målrettede lokale tiltak for slike besøk, da det må være ekstra fokus på smittevern ved slike besøk. I Lørenskog kommune har vi også bestemt at alle som skal på slike besøk, skal ta en hurtigtest kommunens teststasjon før hvert besøk. Ved positiv test, skal de straks ta vanlig PCR-test og rett i isolasjon og oppfølging av vårt smittevernteam. Ved negativ test kan de gjennomføre besøket etter regler som sykehjemmet avtaler. Den som skal på besøk, må fremlegge bekreftelse på dispensasjon fra kommunelegen ved besøk.

Tekst fra forskrift:

§ 6j. Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående

Kommunelegen kan gi dispensasjon fra innreisekarantene til personer som kan dokumentere at de skal

 

a.           besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende

b.           delta i bisettelse eller begravelse til nærstående.

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

 

Dispensasjon fra innreisekarantene kan kun gis for gjennomføring av det aktuelle formålet det søkes dispensasjon for. Karantene vil ellers gjelde.

 

Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

 

Personer som innvilges dispensasjon etter denne bestemmelsen bør så langt det er mulig testes for SARS-CoV-2.

 

En dispensasjon for å besøke en «alvorlig syk» vil etter bestemmelsen kun være aktuelt der det haster (ikke kan vente til karantene på 10 dager er gjennomført) med for eksempel å ta farvel eller å gi støtte. Andre hensyn som at det er jul eller liknende forhold vil ikke være relevant. Kravet om «alvorlig syk eller døende» forutsetter erklæring fra behandlende helsepersonell eller helseinstitusjon. Det vil ikke være tilstrekkelig at personen selv oppgir dette i søknaden.