Transporttjenester

Transporttjenesten retter seg mot de som ikke kan hjelpes gjennom det offentlige rutetilbudet fordi det ut fra forflytningshemming ikke er tilgjengelig for dem. Tjenesten er m.a.o. et tilbud om bruk av drosje eller spesialbil til personer som ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke kollektive transportmidler.

Viken fylkeskommune behandler søknadene til TT-kort.
Hos NAV kan du søke om bilstønad.


Lørenskog kommune behandler søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.Klikk for stort bilde