Avfall og miljø

Lørenskog kommune tar i bruk fremtidens system for avfallshåndtering i sentrum, avfallssug. Dette er underjordisk rørsystem som frakter husholdningsavfallet fra borettslaget eller sameiet der du bor til en avfallssentral. Dette er bærekraftig, energieffektivt, hygienisk og bra for både nærmiljøet i Lørenskog og for samfunnet som helhet.  

Moderne avfallshåndtering i Lørenskog sentrum - Klikk for stort bildeModerne avfallshåndtering i Lørenskog sentrum  Det nye systemet tas i første omgang i bruk av beboerne i de nye boligene på Skårer syd og flere områder i sentrum blir knyttet til systemet etter hvert. Når rørsystemet er fullt utbygd skal det kunne betjene ca. 4 400 boenheter.

Anlegget er dessverre forsinket. Det har særlig vært utfordringer knyttet til å få styringssystemet til å fungere, samt utfordringer med å få personell fra svensk leverandør til Lørenskog grunnet koronasituasjonen. Mye av infrastrukturen ligger i den såkalt allmenningen på Skårer syd, og styringssystemet har blitt skadet som følge av anleggsvirksomheten. Dette er nå rettet opp i, så de første kvartalene vil etter planen koples på i løpet av vinteren/våren 2021.