Bygge, rive eller endre

Byggesak har til nå i år hatt veldig stor pågang av nye saker

Dette gir forlenget kø på telefonveiledningen. Henvendelser på e-post besvares fortløpende, og vi ber om at det vises tålmodighet i påvente av svar fra oss. Vi prøver så godt vi kan å holde fristene vi er pålagt. 3-ukers saker: disse sakene er nå mellom 6 og 7 uker før de blir gjennomgått. I forbindelse med tidsfrister viser vi til plan- og bygningslovens § 21-7.