Må du sende byggesøknad?

Om du må søke, kan søke selv eller trenger en ansvarlig søker for din byggesøknad, kommer an på hva du skal bygge, rive eller endre. Her kan du se om du må sende byggesøknad for ditt byggeprosjekt.

Hva skal du bygge, rive eller endre?

Les mer om tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling - Byggesaksforskriften (SAK10) på DIBK.no

Slik søker du selv