LØRENSKOG KEMNERKONTOR VIL FREMOVER HOLDE STENGT FOR PUBLIKUM. VI KAN KONTAKTES VIA EPOST ELLER TELEFON

KONTAKT INFORMASJON

Telefon:  67 93 40 40

Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog

Åpningstider: mandag - fredag kl. 08:30 - 15:00

E-post skatt og avgifter:  kemneren@lorenskog.kommune.no

E-post inkasso kommunale krav:  inkasso@lorenskog.kommune.no

E-post eiendomskatt: eiendomsskatt@lorenskog.kommune.no  

For detaljert informasjon om skatter og avgifter se skatteetaten.no

Generering av KID for innbetaling av tilleggsforskudd

Konto for skatt 6345 06 02304

BIC NDEANOKK

IBAN NO31 6345 0602 304

Søknad om betalingsutsettelse av kommunale avgifter/krav

Her kan du søke om betalingsutsettelse av kommunale avgifter og krav.