LØRENSKOG KEMNERKONTOR VIL FREMOVER HOLDE STENGT FOR PUBLIKUM. VI KAN KONTAKTES VIA EPOST ELLER TELEFON

KONTAKT INFORMASJON

Telefon:  67 93 40 40

Postadresse: Postboks 304, 1471 Lørenskog

Åpningstider: mandag - fredag kl. 08:30 - 15:00

E-post skatt og avgifter:  kemneren@lorenskog.kommune.no

E-post inkasso kommunale krav:  inkasso@lorenskog.kommune.no

E-post eiendomskatt: eiendomsskatt@lorenskog.kommune.no  

For detaljert informasjon om skatter og avgifter se skatteetaten.no