Skatt og avgift

1. november ble Lørenskog kemnerkontor overført til skatteetaten. 

Gå til Skatteetaten for:

 

E-post inkasso kommunale krav:  inkasso@lorenskog.kommune.no

E-post eiendomskatt: eiendomsskatt@lorenskog.kommune.no  

Generering av KID for innbetaling av tilleggsforskudd

Konto for skatt 6345 06 24804

BIC NDEANOKK

IBAN NO31 6345 0624 804