Betalingsinformasjon

Konto for innbetaling av skatt/avgift 6345 06 02304

IBAN NO31 6345 0602 304

BIC NDEANOKK

KID kan genereres på siden til skatteetaten