Forskuddsskatt

Hvis du er selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Har du formue eller store kapitalinntekter, skal du også betale forskuddsskatt. Du kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt for samme inntektsår.
 

Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av siste fastsatsetting av formues- og inntektsskatt eller forventet overskudd. Grunnlaget for forskuddsskatten finner du på skattetrekksmeldingen din.

Betaling av forskuddsskatt

Du får tilsendt betalingsgiro fire ganger i året. Forfallsdatoene er de samme hvert år:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Dersom du ikke betaler en termin ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling.

Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale innen forfallsdatoen. Slik gjør du det:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 02304
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO31 6345 0602 304
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten. Velg skatteart: forskuddsskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig

Tilleggsforskudd

Blir skatten større enn beløpet du har betalt i forskuddsskatt, kan du betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Da slipper du rentetillegg på restskatten.

Endre forskuddsskatt

Hvis fradragene/inntektene dine er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring.

Har du betalt forskuddsskatt som senere blir satt ned slik at forskuddsskatten bortfaller, får du beløpet tilbake uten rentegodtgjørelse.