Penger til gode for personlige skattytere

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt.

Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene. Dette kalles motregning.

Når kommer skatteoppgjøret?

Endre kontonummer

Ønsker du å endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du gjøre dette i Altinn. Dersom man ikke finner sitt nye kontonummer kan men klikke her for endring.

Rentegodtgjørelse

Har du betalt for mye skatt, får du renter på tilgodebeløpet (Skatteetaten).