Klage på skattemeldingen

Hvis du mener det er feil på skattemeldingen, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregning av skatter og avgifter, kan du klage.

Skattekontoret og Kemnerkontoret har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din.

Kontakt skattekontoret hvis:

  • inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater eller kopi av selvangivelsen
  • du har krav på særfradrag eller andre fradrag du ikke har fått
  • du har spørsmål om skattebeløpet       

Klagefristen er 6 uker etter at du fikk skattemeldingen. Det kan være mulig å få endret ligningen selv om fristen for å klage er utløpt. Skattekontoret vurderer om søknaden skal behandles.

Klage på skattemeldingen (Skatteetaten)

Kontakt skattekontoret

Betalingsplikt

Selv om du klager på ligningen, må restskatten betales ved forfall. Dette gjelder både private personer og selskaper. Hvis du ikke kan betale mens klagen behandles, må du søke kemnerkontoret om betalingsutsettelse.

Selv om du har søkt om betalingsutsettelse, kan vi sikre kravet med pant eller motregne det. Forsinkelsesrenter løper fra forfall og til kravet er betalt.

Kontakt Kemnerkontoret hvis:

  • beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver
  • innbetalt tilleggsforskudd ikke fremgår av skattemeldingen
  • det er foretatt motregning som du mener er feil
  • rentene på skattemeldingen er feil

Kontakt Lørenskog kemnerkontor

Klage på manglende forskuddstrekk

Hvis forskuddstrekk som arbeidsgiveren har foretatt ikke er kommet med på skattemeldingen, må du klage på skattemeldingen. Det samme gjelder hvis du ikke mottar lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiveren din.

Klagefristen er tre uker etter at du mottok skattemeldingen. Lørenskog kemnerkontor behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Lørenskog.