Restskatt for upersonlige skattytere

Når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen (selvangivelsen), får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om virksomheten får igjen penger på skatten, eller må betale restskatt. Restskatt betales til Kemnerkontoret.

Aksjeselskap (AS), Norskregistrert utenlandsk selskap (NUF), banker og så videre er upersonlige skattytere.

Betalingsfrist

For upersonlige skattytere er det kun ett forfall. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at virksomheten mottok skatteoppgjøret.

For å unngå renter på restskatten kan du betale tilleggsforskudd.

Slik betaler du restskatten

Du mottar i god til før forfallsfristen faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn.

Du kan nå inngå avtale om e-faktura for innbetaling av skatt.

Selv om du ikke har mottatt giro, skal du likevel betale ved forfall. Slik gjør du det:

  • Betal til kontonummer: 6345 06 02304
  • Swift/bic: NDEANOKK, IBAN: NO31 6345 0602 304
  • KID-nummer får du hos Skatteetaten
    Husk å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal bli riktig registrert.

 

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du er uenig i kravet. Selv om du klager på skatten, skal restskatten betales ved forfall. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, hvis vi ikke bruker tilgodebeløpet til motregning.

Betaler du ikke ved forfall, har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene Kemnerkontoret har er:

  • motregning
  • utleggsforretning
  • tvangssalg
  • konkursbegjæring

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kommer i tillegg.

Hvis du ikke kan betale

Ta kontakt med Kemneren i Lørenskog enten pr telefon eller pr mail

Klage

Hvis skatten er feil, må du undersøke om dere kan endre selv eller må sende inn en klage.