Oppvekst og utdanning

Sektoren ledes av direktør Oppvekst og utdanning med overordnet ansvar for hele virksomheten. De ulike tjenesteområdene er organisert under følgende kontorer: Barnehagekontor, skolekontor, barnevernkontor, pedagogisk-psykologisk kontor og flyktning- og innvandrerkontor.

Direktør er Dagfinn Cock.

E-post:
postmottak@lorenskog.kommune.no 

Tlf: 67 93 40 00.

KVALITET i barnehage og skole, strategisk plan 2018-2026 (PDF, 3 MB)

Rammeplan for kvalitet i SFO

Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog kommune (PDF, 3 MB)

Prinsipper for bygging og rehabilitering av skoler (PDF, 914 kB)

Kostholdsplan for barnehage - SFO - skole (PDF, 474 kB)

Overgang barnehage SFO skole (DOCX, 620 kB)