Oppvekst og utdanning

Sektoren ledes av kommunalsjef for Oppvekst og utdanning med overordnet ansvar for hele virksomheten. De ulike tjenesteområdene er organisert under følgende kontorer: Barnehagekontor, skolekontor, barnevernkontor, pedagogisk-psykologisk kontor og flyktning- og innvandrerkontor.

Kommunaldirektør er Dagfinn Cock.

E-post: oppvekst.utdanning@lorenskog.kommune.no.

Tlf: 67 93 40 00.

Kvalitet i barnehage og skole - strategisk plan 2015-2026 (PDF, 7 MB)

Plan for barnehage-og skoleutbygging i Lørenskog kommune (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?