Grunnskoleopplæring

På grunn av smitteutbrudd av covid-19 på Fjellhamar skole, har kommuneoverlegen stengt skolen frem til og med fredag 26. mars. All undervisning vil gjennomføres digitalt. 

Klikk for stort bilde

Lørenskog kommune har i dag 8 kommunale barneskoler (1.-7. trinn) og 4 kommunale ungdomsskoler (8.-10. trinn).


For mer informasjon om de enkelte skoler, følg linkene nedenfor.
 

Forlengelse av rødt tiltaksnivå 

Kommuneoverlegen har etter en bred vurdering, og i samråd med FHI, besluttet å opprettholde rødt nivå. Dette gjelder barnehager og grunnskoler. Smittesituasjon, testkapasitet, karantenebruk og kontroll på smitteveiene er en del av denne vurderingen. Kommuneoverlegen følger smitteutviklingen tett og situasjonen evalueres fra dag til dag. 

Barneskoler
Barneskoler
Skole Adresse Telefon
Benterud skole Tunveien 5 940 16 153
Finstad skole Finstadrabben 148 B 67 49 50 14
Fjellhamar skole Fjellhamarveien 55 940 16 254
Kurland skole Sandbekkveien 111 940 16 177
Luhr skole Skogblomstveien 1 67 49 50 70
Rasta skole Bjørndalsveien 1 67 49 50 35
Solheim skole Mailandveien 4 940 16 382
Åsen skole Nordlifaret 46 67 49 50 11

 

Ungdomsskoler
Ungdomsskoler
Skole Adresse Telefon
Fjellsrud skole Marcus Thranesvei 83 67 49 50 13
Hammer skole Hammerveien 4 67 49 50 25
Kjenn skole Hasselveien 4 940 16 193
Løkenåsen skole Nordlifaret 41 67 49 50 17

 

Andre skoler
Andre skoler
Skole Adresse Telefon
Avdeling Læringsmiljøsenteret Boecks gate 1 90 96 13 45
Lørenskog voksenopplæring Rastastubben 1 67 93 41 70
Musikk- og kulturskole Lørenskog Hus (6.etg) Festplassen 1 67 20 16 60

 

Friskoler
Friskoler
Skole Adresse Telefon
Lørenskog friskole Industriveien 7A 67 92 23 00
Rudolf Steinerskole Kantarellveien 10 67 91 40 00
Wang ung Romerike Luhrtoppen 5 67 20 66 68

 

Skoleavdelingen ledes av skolesjef Camilla Sandstrøm Mathiassen.

E-post: postmottak@lorenskog.kommune.no 

Telefon: 67 93 40 00