Avtale om utlån av nettbrett

Legg merke til at du må signere skjemaet når det er ferdig utfylt. Under signeringsprosessen blir du videresendt til Postens elektroniske signeringsløsning. Denne løsningen krever at du nok en gang bekrefter din identitet ved hjelp av BankID eller annen elektronisk legitimasjon for å fullføre prosessen. Skjemaet blir ikke sendt inn til oss før du har signert.

Dere må altså logge inn to ganger, en for å opprette avtalen med riktig opplysninger og en for selve signeringen

Til signering av avtalen

 

Ta evt. kontakt med din skole for veiledning på telefon.