Karakterer og evaluering

Alle elever i skolen har rett på vurdering, underveisvurdering og sluttvurdering. Det er skoleeier som er ansvarlig for at elevene får sin rett oppfylt.

Camilla Sandstrøm Mathiassen er skolesjef i Lørenskog kommune, cma@lorenskog.kommune.no

Elever i grunnskolen skal ha underveisvurdering og sluttvurdering. Underveisvurderingen skal gis løpende som en rettledning til elevene om hvor de står. Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til elevene ved avslutningen av opplæringen og skal gis med karakter. Sluttvurderingen kan gis i form av standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Informasjon om eksamensdatoer 

Kvalitetssikring av grunnskolen

Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen.

Informasjon om nasjonale prøver

Innsyn i vitnemål og karakterutskrift

Vil du ha vitnemål eller karakterutskrifter må du kontakte skolen du har gått på direkte.