Skolefritidsordningen - SFO

I skolefritidsordningen (SFO) legges det til rette slik at barna selv kan velge hva de vil holde på med. Det legges vekt på å skape et miljø der barna lærer å respektere hverandre, hvor ulikheter aksepteres og hvor barna har mulighet til å utfolde seg gjennom lek, spill, forming, sosialt samvær og hyggelige måltider.

SFO-plass kan søkes hele året, men for skolestartere først etter at man har mottatt vedtak om skoletilhørighet.

Søke, endre eller si opp SFO-plassen

Bruk oppvekstportalen for å søke om SFO-plass, og for å endre eller si opp SFO-plassen.

SFO-tilbudet i Lørenskog kommune

Det er SFO ved alle barneskolene i kommunen. For informasjon om den enkelte skoles skolefritidstilbud, vises det til skolenes hjemmesider (se linker til grunnskolene på Grunnskoleopplæring).

Løkenåsen skole har SFO tilbud til funksjonshemmede barn og unge fra 12 til 18 år fra hele kommunen.

SFO plassen beholdes innen oppsigelse er levert og bekreftet via Oppvekstportalen. Informasjon om oppsigelsesfrister finner du i betalingsreglement under.

Rammeplan for kvalitet i SFO

Betalingsreglement for SFO fra 01.02.2021 (PDF, 26 kB)

Vedtekter for SFO (PDF, 2 MB)

Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO