Skolefritidsordningen - SFO

I skolefritidsordningen (SFO) legges det til rette slik at barna selv kan velge hva de vil holde på med. Det legges vekt på å skape et miljø der barna lærer å respektere hverandre, hvor ulikheter aksepteres og hvor barna har mulighet til å utfolde seg gjennom lek, spill, forming, sosialt samvær og hyggelige måltider.

SFO-plass kan søkes hele året, men for skolestartere først etter at man har mottatt vedtak om skoletilhørighet.

Søke, endre eller si opp SFO-plassen

Det er kapasitet til alle elever som søker om SFO-plass ved sin skole.

Lørenskog kommune endrer oppvekstadministrativt system, og har derfor to ulike portaler denne våren.

For barn som har SFO-plass i Lørenskog i dag, der foresatte skal søke om å endre eller si opp plassen , og for barn som skal starte før sommeren,  
Bruk oppvekstportalen for å søke om SFO-plass, og for å endre eller si opp SFO-plassen.

For elever som skal begynne i 1. trinn og andre som skal starte på skole i Lørenskog fra høsten 2021 søkes det SFO plass via Vigilo via denne lenken, hvor du velger Logg inn.
Her er en artikkel som forklarer hva foresatte skal gjøre når de er logget inn.
 

SFO-tilbudet i Lørenskog kommune

Det er SFO ved alle barneskolene i kommunen. For informasjon om den enkelte skoles skolefritidstilbud, vises det til skolenes hjemmesider (se linker til grunnskolene på Grunnskoleopplæring).

Løkenåsen skole har SFO tilbud til funksjonshemmede barn og unge fra 12 til 18 år fra hele kommunen.

SFO plassen beholdes innen oppsigelse er levert og bekreftet via Oppvekstportalen. Informasjon om oppsigelsesfrister finner du i betalingsreglement under.

Rammeplan for kvalitet i SFO

Betalingsreglement for SFO fra 01.02.2021 (PDF, 26 kB)

Vedtekter for SFO (PDF, 2 MB)

For å kunne søke redusert foreldrebetaling må du ha SFO plass i Lørenskog. Har du det, kan du logge inn her og søke: https://www.vigilo.no/lorenskog
Søknadsfrist for å få reduksjon fra 1. august er 5. juni
Søknadsfrist for å få reduksjon ellers i året er den 5. hver måned for påfølgende måned