Ofte stilte spørsmål om SFO

SFO

Hvordan kan vi søke SFO-plass?

Gå til oppvekstportalen til Lørenskog kommune. Logg deg inn med bank ID eller min ID.  Velg riktig barn i menyen under Foreldreportal og velg da "Søknader" og "Søk SFO-plass". Fyll ut all etterspurt informasjon og trykk send. SFO-plass kan søkes hele året, men for skolestartere først etter at man har mottatt vedtak om skoletilhørighet. Det er SFO ved alle barneskolene i kommunen. For informasjon om den enkelte skoles skolefritidstilbud, vises det til skolenes hjemmesider. 

Hvordan kan vi søke om endring av SFO-plass?

Gå til oppvekstportalen til Lørenskog kommune. Logg deg inn med bank ID eller min ID.  Velg riktig barn i menyen under Foreldreportal og velg da "Søknader" og "Søk SFO-plass". 

Hva er fristen for å si opp SFO-plass?

Det er to måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestid gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Ved flytting ut av kommunen gjelder én måneds oppsigelsestid.  

Søke, endre eller si opp plass i SFO

For å søke, endre eller si opp SFO-plassen benyttes digital Oppvekstportal. Du trenger ID-port for å logge inn. SFO-plass kan søkes hele året, men for skolestartere først etter at man har mottatt vedtak om skoletilhørighet.  

Hva er prisen for SFO og fristen for å betale?

Prisen reguleres en gang i året, se betalingsreglement (med link til nytt reglement).  SFO-plassene faktureres hver måned, og betalingsfristen er den 20. i måneden fakturaen gjelder for, f.eks. vil faktura for august ha betalingsfrist 20. august, september har frist 20. september osv.