Ofte stilte spørsmål om SFO

SFO

Hvordan kan vi søke SFO-plass?

Gå til oppvekstportalen til Lørenskog kommune. Logg deg inn med bank ID eller min ID. Trykk søk SFO og velg SFO ved din skole. Fyll ut all etterspurt informasjon og trykk send. SFO-plass kan søkes hele året, men for skolestartere først etter at man har mottatt vedtak om skoletilhørighet. Det er SFO ved alle barneskolene i kommunen. For informasjon om den enkelte skoles skolefritidstilbud, vises det til skolenes hjemmesider. 

Hvordan kan vi søke om endring av SFO-plass?

Gå til oppvekstportalen til Lørenskog kommune. Logg deg inn med bank ID eller min ID.  Velg riktig barn i feltet under «Min side» i menyen. Registrer ønsket endring og trykk send. 

Hva er fristen for å si opp SFO-plass?

Det er to måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestid gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Ved flytting ut av kommunen gjelder én måneds oppsigelsestid.  

Søke, endre eller si opp plass i SFO

For å søke, endre eller si opp SFO-plassen benyttes digital Oppvekstportal. Du trenger ID-port for å logge inn. SFO-plass kan søkes hele året, men for skolestartere først etter at man har mottatt vedtak om skoletilhørighet.  

Hva er prisen for SFO og fristen for å betale?

Prisen reguleres en gang i året, se betalingsreglement (med link til nytt reglement).  SFO-plassene faktureres hver måned, og betalingsfristen er den 20. i måneden fakturaen gjelder for, f.eks. vil faktura for august ha betalingsfrist 20. august, september har frist 20. september osv.