Skolemiljø

Retten til et godt skolemiljø er hjemlet i opplæringsloven § 9a-1.Retten innebærer at elever har krav på et skolemiljø som fremmer læring, helse og trivsel.

Utdanningsdirektoratets nettside om null mobbing - Klikk for stort bildeNullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

 

 

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til Fylkesmannen.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går nå

Rådgivende og støttende team mot mobbing i Lørenskog (RSTM) 
Lørenskog kommune har et Rådgivende og Støttende Team Mot Mobbing (RSTM). Teamet skal gi råd og støtte til både elever, foreldre og skoler som har behov for bistand i mobbesaker. Telefon direkte: 900 49 396 (kl. 09.00-15.00 mandag-fredag)

Skoleledelsen på den enkelte skole er ansvarlig for den daglige gjennomføringen av det kontinuerlige og systematiske arbeidet med skolemiljøet.