Skolestart 1. trinn 2021

Elever som er bosatt og folkeregistrert i Lørenskog får varsel om skolestart desember 2020. Dere kan komme med tilbakemelding dersom kommunen mangler opplysninger, som for eksempel feil adresse eller om søsken ikke er plassert på samme skole. 

Vedtak om skoletilhørighet sendes ut i mars 2021.

Foreldremøter

Foreldremøtene som skulle gjennomføres høsten 2020, lar seg dessverre ikke gjennomføre på grunn av koronasituasjonen. Det vil komme mer informasjon etter hvert.

Førskoledag og åpen dag i SFO

I mars 2021 gjøres det en vurdering på om dette kan gjennomføres i begynnelsen av juni. 

Film til skolestarterne 

Skolestarterne vil få en videohilsen fra skolen de skal starte på. Filmen finner dere på skolens hjemmeside fra begynnelsen av juni. Vi ønsker at dere, foreldre og barn, er sammen når dere ser på denne filmen. 

Digitalt foreldremøte om trygghet i overgangen

Vi inviterer dere til et digitalt foreldremøte med fokus på trygghet i overgangen. Her vil dere få innspill til hvordan dere foreldre kan trygge barna og forberede barnet til skolestart. Filmen varer 39 minutter.