Skolestart 1. trinn 2021

Elever som er bosatt og folkeregistrert i Lørenskog har fått varsel om skolestart i desember 2020. 

Vedtak om skoletilhørighet ble sendt ut i mars 2021.

Nye elever som kommer flyttende til Lørenskog bes ta kontakt med skolekontoret, så snart de har en adresse og planlagt flyttedato. Ring på telefon 67934000 eller send epost til anihyk@lorenskog.kommune.no 

Foreldremøter

Det vil gjennomføres digitale foreldremøter for den enkelte skole.

Tidspunkt og digital lenke til hver skole er her og på den enkelte skole sin nettside. 

 

Skole  

Tidspunkt  

Teamslenke 

Benterud 

torsdag 10.juni kl. 18.00 

Foreldremøte Benterud 

Finstad 

Torsdag 10.juni kl. 18.00 

Foreldremøte Finstad 

Fjellhamar 

torsdag 10.juni kl. 18.00 

Foreldremøte Fjellhamar 

Kurland 

torsdag 10.juni kl. 18.00 

Foreldremøte Kurland 

Luhr 

torsdag 10.juni kl. 18.00 

Foreldremøte Luhr 

Rasta  

torsdag 10.juni kl. 18.00 

Foreldremøte Rasta  

Solheim 

torsdag 10.juni kl. 18.00 

Foreldremøte Solheim  

Åsen 

mandag 7. juni kl. 18.30 

Foreldremøte Åsen 

 

Førskoledag og åpen dag i SFO

Førskoledagene som normalt gjennomføres i mai/juni går ut.
Kommunen håper at smitten går ned nærmere sommeren, slik at skolestarteren kan komme sammen med en forelder på et kort besøk. Invitasjon kommer fra den enkelte skole i slutten av mai. 

Film til skolestarterne 

Skolestarterne vil få en videohilsen fra skolen de skal starte på. Filmen finner dere på skolens hjemmeside fra begynnelsen av juni. Vi ønsker at dere, foreldre og barn, er sammen når dere ser på denne filmen. 

Digitalt foreldremøte om trygghet i overgangen

Vi inviterer dere til et digitalt foreldremøte med fokus på trygghet i overgangen. Her vil dere få innspill til hvordan dere foreldre kan trygge barna og forberede barnet til skolestart. Filmen varer 39 minutter.