Skolestart 1. trinn

Vårens foreldremøter på skolene, førskole - og besøksdager på SFO lar seg dessverre ikke gjennomføre på grunn av koronasituasjonen. Dere som foreldre vil derfor motta skriftlig og digital informasjon om oppstart på skolen. 
Informasjon til foreldre til skolestartere (PDF, 212 kB)

Klasselister 1. Trinn - en presisering

Skolene i Lørenskog kommune kommer til å sende ut foreløpige klasselister i løpet av uke 33. De vil bruke de første dagene i SFO til å bli kjent med elevene, og de første skoleukene til å gjøre nødvendige justeringer før de endelige klassene fastsettes. Den enkelte skole gir nærmere beskjed om når klasselistene er endelige.

Film til skolestarterne 

Skolestarterne vil få en videohilsen fra skolen de skal starte på. Filmen finner dere på skolens hjemmeside fra begynnelsen av juni. Vi ønsker at dere, foreldre og barn, er sammen når dere ser på denne filmen. 

Digitalt foreldremøte om trygghet i overgangen

Vi inviterer dere til et digitalt foreldremøte med fokus på trygghet i overgangen. Her vil dere få innspill til hvordan dere foreldre kan trygge barna og forberede barnet til skolestart. Filmen varer 39 minutter.