Skolestart 1. trinn 2021

Elever som er bosatt og folkeregistrert i Lørenskog har fått varsel om skolestart i desember 2020. 

Vedtak om skoletilhørighet ble sendt ut i mars 2021.

Nye elever som kommer flyttende til Lørenskog bes ta kontakt med skolekontoret, så snart de har en adresse og planlagt flyttedato. Ring på telefon 67934000 eller send epost til anihyk@lorenskog.kommune.no 

Skolestart er 17. august og SFO åpner 3. august. Skoleruta finner du her.

Film til skolestarterne 

Hver skole har laget en videohilsen til skolestarterne. Filmen finner dere også på skolens hjemmeside. Vi ønsker at dere, foreldre og barn, er sammen når dere ser på denne filmen. 

Foreldremøter

Det ble gjennomført digitale foreldremøter for den enkelte skole i juni.

Førskoledag og åpen dag i SFO

Førskoledagene og besøk på SFO som normalt gjennomføres i mai/juni går ut i 2021 på grunn av pandemien.

Digitalt foreldremøte om trygghet i overgangen

Vi inviterer dere til et digitalt foreldremøte med fokus på trygghet i overgangen. Her vil dere få innspill til hvordan dere foreldre kan trygge barna og forberede barnet til skolestart. Filmen varer 39 minutter.