Innskriving og fordeling av elever i grunnskolen

Klikk for stort bilde

 

 

 

Inntak og fordeling for 1. klasse og 8. klasse høsten 2020

Elever som er bosatt og folkeregistrert i Lørenskog, får varsel i desember året før.

Vedtak om skoletilhørighet sendes ut i mars. Vedtaket gis etter Forskrift om fordeling, og det er mulighet til å klage innen tre uker. Klagen bør være skriftlig og begrunnes, samtidig som det sies hva som ønskes.

Lørenskog har ikke skolekretser, men det er definert ”veiledende inntaksområder” for hver skole. Elevene fordeles i hovedsak til barneskolene, etter hvor de i veiledende kart er bosatt. Søk opp nærskolen i det digitale kartet over veiledende inntaksområde, skriv inn egen bostedsadresse, så vil dere få fram aktuell barneskole.

Ungdomsskoleelevene fordeles som hovedregel etter hvilken barneskole de er bosatt innenfor området til.

Forklaring til kart over veiledende inntaksområder:

barneskole                            tilhørende ungdomsskole

Benterud skole                      Løkenåsen skole

Finstad skole                         Hammer skole

Fjellhamar skole                    Fjellsrud skole

Luhr skole                              Fjellsrud skole/Kjenn skole

Rasta skole                            Kjenn skole

Åsen skole                             Løkenåsen skole     

Kurland skole                         Hammer skole

Solheim skole                        Kjenn skole

 

Det er anledning til å søke om plass på annen skole enn nærmiljøskolen, søknaden blir forvaltet ut fra retningslinjer for skolebytte.  Å få plass ved en annen skole enn nærmiljøskolen er ingen rettighet, og skolen har ikke plikt til å innvilge en søknad.

Skjemaet Personlige opplysninger om eleven fylles ut av foreldre til barn som begynner på en grunnskole i Lørenskog, 1. -10. trinn.

Ny i Lørenskog

Familier som flytter til Lørenskog med skolebarn kan kontakte aktuell nærskole.

Her kan du se Kart over skolenes veiledende inntaksområder

.