Innskriving og fordeling av elever i grunnskolen

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Elever som skal starte i 1. klasse og 8. klasse, og som er bosatt og folkeregistrert i Lørenskog, får tilsendt forhåndsvarsel i desember året før.

Vedtak om skoletilhørighet sendes ut i mars.

Skjemaet Personlige opplysninger om eleven fylles ut av foreldre til barn som begynner i på en grunnskole i Lørenskog, 1. -10. trinn.

 

Ny i Lørenskog

Familier som flytter til Lørenskog med skolebarn kan kontakte aktuell nærskole. Søk opp nærskolen i det digitale kartet over veiledende inntaksområde. Skriv inn egen bostedsadresse, så vil dere få fram aktuell skole.

Lørenskog har ikke skolekretser, men det er definert ”veiledende inntaksområder” for hver skole. Elevene fordeles i hovedsak til skolene etter hvilken barneskole de etter veiledende kart er bosatt.

Forklaring til kart over veiledende inntaksområder:

barneskole                            tilhørende ungdomsskole

Benterud skole                      Løkenåsen skole

Finstad skole                         Hammer skole

Fjellhamar skole                    Fjellsrud skole

Luhr skole                              Fjellsrud skole

Rasta skole                            Kjenn skole

Åsen skole                             Løkenåsen skole     

Kurland skole                         Hammer skole

Solheim skole                        Kjenn skole

 

Det er anledning til å søke om plass på annen skole enn nærmiljøskolen, søknaden blir forvaltet ut fra retningslinjer for skolebytte.  Å få plass ved en annen skole enn nærmiljøskolen er ingen rettighet, og skolen har ikke plikt til å innvilge en søknad....


Her kan du laste ned:
Kart over skolenes veiledende inntaksområder

(Hvis du har problemer med å se kartet riktig kan du laste ned og bruke Adobe Reader). (PDF, 2 MB)