Foreldremøte for skolestartere høsten 2020

Foreldre til skolestartere høsten 2020 inviteres på informasjonsmøte. Innholdet i møtene er identiske og foreldre er velkommen til å møte på det tidspunkt/sted de ønsker.

Skole

Dato

Sted

Klokkeslett

Rasta, Solheim, Åsen Benterud

05.11.2019

Mailand videregående 

18.00-19.30

Fjellhamar, Luhr Finstad, Kurland 18.11.2019 Luhr skole 18.00-19.30

Innholdet i møtet er:

  • Informasjon om tildeling av skoleplass
  • Plan for overgang barnehage – SFO - skole
  • Hva er viktig i arbeidet med å forberede barnet til skolestart og hva blir annerledes når barnet begynner å skolen
  • SFO sin rolle i overgangen