Pedagogisk psykologisk kontor (PPK)

Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK) er en del av Oppvekst- og utdanningssektoren i Lørenskog kommune.

Besøksadresse: Mailandveien 2  (Gamle Solheim skole)

Postadresse:      Lørenskog kommune
                           v/ PPK
                           Postboks 304
                           1471 Lørenskog

                    

PPK er kommunens faglige instans for barn, unge og voksne med særskilte behov.

PPK har følgende faggrupper:

  • Logopedtjeneste rettet mot barn i førskole- og grunnskolealder med taleflytvansker, stemmevansker og språklydvansker (fonologiske- og artikulasjonsvansker).
  • Ressursenhet for førskolebarn arbeider forebyggende med tidlig innsats til barn, foresatte og barnehager. Ressursenheten gir også spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter sakkyndig tilråding og enkeltvedtak. Ressursenheten har overordnet ansvar for særskilt tilrettelagt barnehagetilbud.
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) arbeider etter  barnehagelovens §§ 19 c og 19 d, samt opplæringslovas §§ 5-3 og 5-6. PPT bistår barnehager og skoler med å tilrettelegge tilbudet/ opplæringen for barn/ elever med særlige behov, samt utarbeider sakkyndige vurderinger. 

PPK samarbeider med foresatte, elever, barnehager, skoler og andre kommunale tjenester. Videre med fylkeskommunale og statlige tjenester. Det tverrfaglige samarbeidet i kommunen vektlegges spesielt.

Kontaktinformajon

Navn Tittel Telefon Epost
Lise K. Raffelsen Hope Sjef 67934172 lrh@lorenskog.kommune.no
Beate Elvebakk Ass. sjef 67934174 bev@lorenskog.kommune.no
Rikke Lill Hermansen Saksbehandler 67934173 rikher@lorenskog.kommune.no
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)
Liselott Johansson Ped. psyk. rådgiver 67934179 lih@lorenskog.kommune.no
Zlatko Marosevic Ped. psyk. rådgiver 67934180 zma@lorenskog.kommune.no
Berit Nes Ped. psyk. rådgiver 67934181 bns@lorenskog.kommune.no
Henriette Olafsrud Ped. psyk. rådgiver 67934197 henola@lorenskog.kommune.no
Saskia Maren Roos Ped. psyk. rådgiver 67934183 sasroo@lorenskog.kommune.no
Jasbir Kaur Sidhu Ped. psyk. rådgiver 67934182 jsd@lorenskog.kommune.no
Merethe Johannessen Stølan Ped. psyk. rådgiver 67934176 mej@lorenskog.kommune.no
Heidi Camilla Sørensen Ped. psyk. rådgiver 67934175 heisor@lorenskog.kommune.no
Cathrine M. Edgard Værnes Ped. psyk. rådgiver 67934196 cmv@lorenskog.kommune.no
Vibeke Melting Engen Ped. psyk. rådgiver 67934184 vibmel@lorenskog.kommune.no
Marianne Olsen Ped. psyk. rådgiver 95029719 mariol@lorenskog.kommune.no
RESSURSENHET FOR FØRSKOLEBARN
Toril Myhrer Leder 67934190 toy@lorenskog.kommune.no
Monica Przytula Dokken Spesialpedagog 67934185 monalm@lorenskog.kommune.no
Kristin Biong Spesialpedagog 67934186 kbi@lorenskog.kommune.no
Bente K. Haug Viig Spesialpedagog 67934187 bkh@lorenskog.kommune.no
Vibeke Ekern Spesialpedagog 67914177 vibeke@lorenskog.kommune.no
Toril Fredheim Spesialpedagog 95031292 tfe@lorenskog.kommune.no
Lisbeth Gamre Skulstad Spesialpedagog 67934189 lissku@lorenskog.kommune.no
Lena Gjørøy Støttepedagog/ Veileder 67934193 leg@lorenskog.kommune.no
Katarina Evensen Migrasjonspedagog 67934168 kev@lorenskog.kommune.no
Lene Myhren Migrasjonspedagog/ Åpen Barnehage 67934198 lmy@lorenskog.kommue.no
LOGOPEDTJENESTE
Margit Austad Logoped 67934194 maraus@lorenskog.kommune.no
Heidi Emilie Børresen Logoped 67934191 hbs@lorenskog.kommune.no
Monica Marie Framvik Logoped 67934195 monfra@lorenskog.kommune.no

Nyttige linker

 

Utsatt og tidligere skolestart

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område opplæringslova §4A-2

Spesialundervisning i opplæringspliktig alder opplæringslova § 5-1

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder barnehagelova § 19 a  

Opplæring i hjemmet på grunn av langvarig sykdom

Avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Alternativ opplæringsarena
 

Fant du det du lette etter?