Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK)

PPK - gamle Solheim skole - Klikk for stort bilde Pedagogisk-psykologisk kontor (PPK) er en del av Oppvekst- og utdanningssektoren i Lørenskog kommune.

PPK ledes av Lise Raffelsen Hope, lrh@lorenskog.kommune.no

Kontaktinformasjon:

Logopedtjeneste: Heidi Emilie Børresen, hbs@lorenskog.kommune.no

PPT: Beate Elvebakk, bev@lorenskog.kommune.no

Ressursenhet for førskolebarn: Toril Myhrer, toy@lorenskog.kommune.no

Tlf 67 93 41 71/73

Besøksadresse: Mailandveien 2  (Gamle Solheim skole)

Postadresse:      Lørenskog kommune
                           v/ PPK
                           Postboks 304
                           1471 Lørenskog

                    

PPK er kommunens faglige instans for barn, unge og voksne med særskilte behov.

PPK har følgende faggrupper:

  • Logopedtjeneste rettet mot barn i førskole- og grunnskolealder med taleflytvansker, stemmevansker og språklydvansker (fonologiske- og artikulasjonsvansker).
  • Ressursenhet for førskolebarn arbeider forebyggende med tidlig innsats til barn, foresatte og barnehager. Ressursenheten gir også spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter sakkyndig tilråding og enkeltvedtak. Ressursenheten har overordnet ansvar for særskilt tilrettelagt barnehagetilbud.
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) arbeider etter  barnehagelovens §§ 19 c og 19 d, samt opplæringslovas §§ 5-3 og 5-6. PPT bistår barnehager og skoler med å tilrettelegge tilbudet/ opplæringen for barn/ elever med særlige behov, samt utarbeider sakkyndige vurderinger. 

PPK samarbeider med foresatte, elever, barnehager, skoler og andre kommunale tjenester. Videre med fylkeskommunale og statlige tjenester. Det tverrfaglige samarbeidet i kommunen vektlegges spesielt.

Nyttige linker

 

Utsatt og tidligere skolestart

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område opplæringslova §4A-2

Spesialundervisning i opplæringspliktig alder opplæringslova § 5-1

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder barnehagelova § 19 a  

Opplæring i hjemmet på grunn av langvarig sykdom

Avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Alternativ opplæringsarena
 

Fant du det du lette etter?