Pedagogisk psykologisk kontor (PPK)

Klikk for stort bildePedagogisk-psykologisk kontor (PPK) er en del av Oppvekst- og utdanningssektoren i Lørenskog kommune.

Besøksadresse: Mailandveien 2  (Gamle Solheim skole)

Postadresse:      Lørenskog kommune
                           v/ PPK
                           Postboks 304
                           1471 Lørenskog

                    

PPK er kommunens faglige instans for barn, unge og voksne med særskilte behov.

PPK har følgende faggrupper:

  • Logopedtjeneste rettet mot barn i førskole- og grunnskolealder med taleflytvansker, stemmevansker og språklydvansker (fonologiske- og artikulasjonsvansker).
  • Ressursenhet for førskolebarn arbeider forebyggende med tidlig innsats til barn, foresatte og barnehager. Ressursenheten gir også spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn etter sakkyndig tilråding og enkeltvedtak. Ressursenheten har overordnet ansvar for særskilt tilrettelagt barnehagetilbud.
  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) arbeider etter  barnehagelovens §§ 19 c og 19 d, samt opplæringslovas §§ 5-3 og 5-6. PPT bistår barnehager og skoler med å tilrettelegge tilbudet/ opplæringen for barn/ elever med særlige behov, samt utarbeider sakkyndige vurderinger. 

PPK samarbeider med foresatte, elever, barnehager, skoler og andre kommunale tjenester. Videre med fylkeskommunale og statlige tjenester. Det tverrfaglige samarbeidet i kommunen vektlegges spesielt.

Kontaktinformajon

Ansatte PPK
Navn Tittel Telefon Epost
Lise K. Raffelsen Hope Sjef 480 45 792 lrh@lorenskog.kommune.no
Beate Elvebakk Ass. sjef 480 97 897 bev@lorenskog.kommune.no
Rikke Lill Hermansen Saksbehandler 476 84 849 rikher@lorenskog.kommune.no
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)
Grethe Brandsar Ped. psyk. rådgiver 906 64 358 grebra@lorenskog.kommune.no
Justyna Gronostajska (vikar) Ped. psyk. rådgiver 948 25 283 jusgro@lorenskog.kommune.no
Tina K. Hauge Ped. psyk. rådgiver 48883675 tih@lorenskog.kommune.no
Sunniva S. Heggen (vikar) Ped. psyk. rådgiver 482 48 732 sunheg@lorenskog.kommune.no
Liselott Johansson Ped. psyk. rådgiver 481 34 955 lih@lorenskog.kommune.no
Zlatko Marosevic Ped. psyk. rådgiver 481 75 170 zma@lorenskog.kommune.no
Berit Nes Ped. psyk. rådgiver 481 54 388 bns@lorenskog.kommune.no
Henriette Olafsrud Ped. psyk. rådgiver 476 12 618 henola@lorenskog.kommune.no
Saskia Maren Roos Ped. psyk. rådgiver 482 30 442 sasroo@lorenskog.kommune.no
Nina Dalby Pde.psyk.rådgiver 948 28 534 nda@lorenskog.kommune.no
Merethe Johannessen Stølan Ped. psyk. rådgiver 482 34 589 mej@lorenskog.kommune.no
Heidi C Sørensen Ped. psyk. rådgiver 482 48 732 heisor@lorenskog.kommune.no
Cathrine M. Edgard Værnes Ped. psyk. rådgiver 482 72 365 cmv@lorenskog.kommune.no
Vibeke Melting Engen Ped. psyk. rådgiver 482 78 821 vibmel@lorenskog.kommune.no
Marianne Olsen Ped. psyk. rådgiver 950 29 719 mariol@lorenskog.kommune.no
RESSURSENHET FOR FØRSKOLEBARN
Toril Myhrer Leder 901 37 692 toy@lorenskog.kommune.no
Monica Przytula Dokken Spesialpedagog 902 25 953 monalm@lorenskog.kommune.no
Kristin Biong Spesialpedagog 902 29 477 kbi@lorenskog.kommune.no
Bente K. Haug Viig Spesialpedagog 902 81 736 bkh@lorenskog.kommune.no
Vibeke Ekern Spesialpedagog 904 12 865 vibeke@lorenskog.kommune.no
Toril Fredheim Spesialpedagog 950 31 292 tfe@lorenskog.kommune.no
Lisbeth Gamre Skulstad Spesialpedagog 904 19 196 lissku@lorenskog.kommune.no
Lena Gjørøy Støttepedagog/ Veileder 905 52 357 leg@lorenskog.kommune.no
Katarina Evensen Migrasjonspedagog 903 69 315 kev@lorenskog.kommune.no
Lene Myhren Migrasjonspedagog/ Åpen Barnehage 906 04 631 lmy@lorenskog.kommue.no
LOGOPEDTJENESTE
Margit Austad Logoped 905 32 182 maraus@lorenskog.kommune.no
Heidi Emilie Børresen Logoped 907 40 526 hbs@lorenskog.kommune.no
Monica Marie Framvik Logoped 907 37 214 monfra@lorenskog.kommune.no

 

 

Nyttige linker

 

Utsatt og tidligere skolestart

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område opplæringslova §4A-2

Spesialundervisning i opplæringspliktig alder opplæringslova § 5-1

Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder barnehagelova § 19 a  

Opplæring i hjemmet på grunn av langvarig sykdom

Avvik fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet