Åpen barnehage - Lørenskog kommune

Klikk for stort bildeHei alle brukere av åpen barnehage!

Vi ønsker alle en god sommer! 

Vi holder stengt fra 9. juli-17. august

Åpen barnehage har åpent for en gruppe på 4 barn med forelder på torsdager.

 Åpningstiden er: torsdag fra kl. 09.00 - 12.00 

Man må melde seg på digitalt fra uke til uke.

Pga. plassen vi har til rådighet og smittesituasjonen vi er i, ser vi at vi må sette en grense for hvor mange brukere vi kan ha i åpen barnehage. Det er derfor laget en digital påmelding. Gå inn her og meld dere på.

Man kan dessverre ikke bare komme innom. Man må ha meldt seg på digitalt og fått mail/sms fra Åpen barnehage om at man har fått plass. Viktig at Åpen barnehage er et sted hvor det er hyggelig å komme og et godt og trygt sted å være.

VIKTIG! Barn og foreldre kan ikke møte i åpen barnehagen hvis de har luftveissymptomer. Dere må holde dere hjemme til dere er symptomfri.

Information about the corona virus

https://nafo.oslomet.no/nettressurser-og-informasjon-om-korona/

Klikk for stort bildeClick here to read this article in English

Velkommen foreldre, besteforeldre, praktikanter, dagmødre/fedre og andre som passer barn mellom 0 og 6 år.

Dette er et tilbud kun til innbyggere i Lørenskog kommune.
 

Den åpne barnehagen i Lørenskog er et tilbud til foreldre eller andre omsorgspersoner med barn fra 0-6 år som av ulike årsaker ikke har plass i ordinær barnehage. De fleste barna som går hos oss er under 3 år. Barnehagen kan gi barna fra 0-3 år et stimulerende og utviklende lekemiljø og kontakt med andre barn for gruppeopplevelser gjennom lek og fellesaktiviteter. Språkstimulering vil være en del av tilbudet.

Åpen barnehage er også en plass der voksne kan få muligheter til å dele erfaringer med andre småbarnsforeldre, og få kunnskap og inspirasjon til oppgaven som foreldre og omsorgspersoner.

I Åpen barnehage jobber det for tiden en pedagog. Når dere er på besøk i åpen barnehage, har dere selv ansvar for barna og tar del i arbeidet sammen med de ansatte.

Virksomhetsplan (PDF, 890 kB)

Det er ønskelig at dere har med tøfler/ innesko og matpakke. 

Åpningstiden er: torsdag fra kl. 09.00 - 12.00  Påmelding

Kontaktperson i åpen barnehage er Lene Myhren.

For nærmere informasjon kan dere kontakte oss på tlf. 90 60 46 31, mail: lmy@lorenskog.kommune.no.

Dere finner oss i Gamle Solheim skole, samme bygning som PPK.

Adresse: Mailandveien 2, 1473 Lørenskog

Vi holder til i nederste etasje, med inngang fra gata.

Vi ønsker dere hjertelig velkommen!

LESEGLEDE- Boklesing sammen med barn

90 sekunder som kan forandre fremtiden til barnet ditt

 

Å lese med babyen - 4 måneder

 

Å lese med den aktive 1 - åringen

 

Å lese med 1- åringen - 14 måneder