Kontakt oss på pedagogisk psykologisk kontor (PPK)

Her finner du de ansatte på pedagogisk psykologisk kontor (PPK).

Ansatte PPK
Navn Tittel Telefon Epost
Ragnhild Anett Næprud Sjef 916 87 779 ragnap@lorenskog.kommune.no
Beate Elvebakk Ass. sjef 480 97 897 bev@lorenskog.kommune.no
Rikke Lill Hermansen Saksbehandler 476 84 849 rikher@lorenskog.kommune.no
PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)
Ann Karin Aarebrot-Heiestad Fagleder 480 45 792 annaar@lorenskog.kommune.no
Grethe Brandsar Ped. psyk. rådgiver 906 64 358 grebra@lorenskog.kommune.no
Justyna Gronostajska (vikar) Ped. psyk. rådgiver 948 25 283 jusgro@lorenskog.kommune.no
Sunniva S. Heggen (vikar) Ped. psyk. rådgiver 481 92 575 sunheg@lorenskog.kommune.no
Liselott Johansson Ped. psyk. rådgiver 481 34 955 lih@lorenskog.kommune.no
Zlatko Marosevic Ped. psyk. rådgiver 481 75 170 zma@lorenskog.kommune.no
Berit Nes Ped. psyk. rådgiver 481 54 388 bns@lorenskog.kommune.no
Henriette Olafsrud Ped. psyk. rådgiver 476 12 618 henola@lorenskog.kommune.no
Saskia Maren Roos Ped. psyk. rådgiver 482 30 442 sasroo@lorenskog.kommune.no
Nina Dalby Ped.psyk.rådgiver 948 28 534 nda@lorenskog.kommune.no
Merethe Johannessen Stølan Ped. psyk. rådgiver 482 34 589 mej@lorenskog.kommune.no
Heidi C Sørensen Ped. psyk. rådgiver 482 48 732 heisor@lorenskog.kommune.no
Cathrine M. Edgard Værnes Ped. psyk. rådgiver 482 72 365 cmv@lorenskog.kommune.no
Vibeke Melting Engen Ped. psyk. rådgiver 482 78 821 vibmel@lorenskog.kommune.no
Marianne Olsen Ped. psyk. rådgiver 950 29 719 mariol@lorenskog.kommune.no
Samin Ansar Ped. psyk. rådgiver 901 37 692 samans@lorenskog.kommune.no
RESSURSENHET FOR FØRSKOLEBARN
Katarina Evensen Leder 903 69 315 kev@lorenskog.kommune.no
Monica Przytula Dokken Spesialpedagog 902 25 953 monalm@lorenskog.kommune.no
Kristin Biong Spesialpedagog 902 29 477 kbi@lorenskog.kommune.no
Bente K. Haug Viig Spesialpedagog 902 81 736 bkh@lorenskog.kommune.no
Vibeke Ekern Spesialpedagog 904 12 865 vibeke@lorenskog.kommune.no
Toril Fredheim Spesialpedagog 950 31 292 tfe@lorenskog.kommune.no
Lisbeth Gamre Skulstad Spesialpedagog 904 19 196 lissku@lorenskog.kommune.no
Lena Gjørøy Støttepedagog/ Veileder 905 52 357 leg@lorenskog.kommune.no
Lene Myhren Migrasjonspedagog/ Åpen Barnehage 906 04 631 lmy@lorenskog.kommue.no
Anne Helena U. Sand Migrasjonspedagog/ språkpedagog 902 31 217 ansand@lorenskog.kommune.no
LOGOPEDTJENESTE
Margit Austad Logoped 905 32 182 maraus@lorenskog.kommune.no
Heidi Emilie Børresen Logoped 907 40 526 hbs@lorenskog.kommune.no
Monica Marie Framvik Logoped 907 37 214 monfra@lorenskog.kommune.no