Skolefritidsordningen - SFO

I skolefritidsordningen (SFO) legges det til rette slik at barna selv kan velge hva de vil holde på med. Det legges vekt på å skape et miljø der barna lærer å respektere hverandre, hvor ulikheter aksepteres og hvor barna har mulighet til å utfolde seg gjennom lek, spill, forming, sosialt samvær og hyggelige måltider. 

Søke om SFO plass, endre eller si opp SFO-plassen.

Informasjon om pris for SFO-plass (PDF, 109 kB)

Det er SFO ved alle barneskolene i kommunen. For informasjon om den enkelte skoles skolefritidstilbud, vises det til skolenes hjemmesider (se linker til grunnskolene på Grunnskoleopplæring).

Løkenåsen skole har SFO tilbud til funksjonshemmede barn og unge fra 12 til 18 år fra hele kommunen.

SFO plassen beholdes innen oppsigelse er levert og bekreftet via Oppvekstportalen. Informasjon om oppsigelsesfrister finner du i betalingsreglement under.

Tiltaksplan for bedre kvalitet i SFO (PDF, 46 kB)

Betalingsreglement for SFO (PDF, 101 kB)

Vedtekter for SFO (PDF, 2 MB)

Søknad inntektsgradert betaling SFO (DOC, 86 kB)

Fant du det du lette etter?