Skolemiljø

Retten til et godt skolemiljø er hjemlet i opplæringsloven § 9a-1.Retten innebærer at elever har krav på et skolemiljø som fremmer læring, helse og trivsel.

Utdanningsdirektoratets nettside om null mobbing - Klikk for stort bilde Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

 

 

 

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til Fylkesmannen.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går nå
 

Rådgivende og støttende team mot mobbing i Lørenskog (RSTM) 
Lørenskog kommune har et Rådgivende og Støttende Team Mot Mobbing (RSTM). Teamet skal gi råd og støtte til både elever, foreldre og skoler som har behov for bistand i mobbesaker.

Lørenskog kommune har tiltaksplan for det psykososiale skolemiljøet  " Tiltaksplan for de psykososiale skolemiljøet (DOC, 319 kB).''  Skoleledelsen på den enkelte skole er ansvarlig for den daglige gjennomføringen av dette kontinuerlige og systematiske arbeidet.

Fant du det du lette etter?