Skolemiljø

Retten til et godt skolemiljø er hjemlet i opplæringsloven § 9a-1.Retten innebærer at elever har krav på et skolemiljø som fremmer læring, helse og trivsel.

Utdanningsdirektoratets nettside om null mobbing - Klikk for stort bilde Nullmobbing.no er et nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

 

 

 

Lørenskog kommune har tiltaksplan for det psykososiale skolemiljøet  " Tiltaksplan for de psykososiale skolemiljøet (DOC, 319 kB).''  Skoleledelsen på den enkelte skole er ansvarlig for den daglige gjennomføringen av dette kontinuerlige og systematiske arbeidet.

 

Rådgivende og støttende team mot mobbing i Lørenskog (RSTM) 
Lørenskog kommune har et Rådgivende og Støttende Team Mot Mobbing (RSTM). Teamet skal gi råd og støtte til både elever, foreldre og skoler som har behov for bistand i mobbesaker.

Fant du det du lette etter?