Videregående opplæring

Dette er ikke en kommunal tjeneste. Viken fylke har ansvar for videregående opplæring og fagopplæring i arbeidslivet. Opplæringen skjer i videregående skoler og lærebedrifter.

Lørenskog har to videregående skoler: Lørenskog videregående og Mailand videregående.

Viken fylkeskommunens nettside kan man lese mer om videregående skole og fagopplæring.